Oriel: Cylch yr Orsedd Eisteddfod Genedlaethol 2013

9 Awst 2013 Diweddarwyd 16:34 BST

Urddo aelodau newydd yn Eisteddfod Genedlaethol 2013.
Cofiadur yr Orsedd, Penri Tanad, yn arwain yr orymdaith at feini'r Orsedd fore Gwener
Cofiadur yr Orsedd, Penri Tanad, yn arwain yr orymdaith at feini'r Orsedd fore Gwener.
Mam y Fro, Elen Lloyd, a rhai o ferched y ddawns flodau
Mam y Fro, Elen Lloyd, a rhai o ferched y ddawns flodau.
Rhai o ddarpar aelodau'r Orsedd yn cerdded at y Cylch
Oedd 'na nerfau cyn y seremoni tybed?
Bron â chyrraedd Cylch yr Orsedd
Bron â chyrraedd Cylch yr Orsedd.
Cymylau duon uwchben
"Nes i ddim deall tan ar ôl y seremoni bod 'na gymylau duon y tu cefn i mi," meddai'r Archdderwydd Christine James.
Dewi Corn a Paul Corn Cynan yn Canu'r Corn Gwlad ar ddechrau'r seremoni
Dewi Corn a Paul Corn Cynan yn Canu'r Corn Gwlad ar ddechrau'r seremoni
Rhan o'r dorf oedd wedi casglu i wylio'r aelodau newydd yn cael eu hurddo
Rhan o'r dorf oedd wedi casglu i wylio'r aelodau newydd yn cael eu hurddo
Yr Archdderwydd Christine yn gwylio'r Ddawns Flodau
Yr Archdderwydd Christine yn gwylio'r Ddawns Flodau.
Cleif Harpwood, 'Cleif Llais Afan', yn cael ei dderbyn i'r Orsedd.
Cleif Harpwood, 'Cleif Llais Afan', yn cael ei dderbyn i'r Orsedd.
Cafodd John Arthur Jones ei dderbyn i'r Orsedd am ei waith gwirfoddol gyda nifer o fudiadau a chymdeithasau, gan gynnwys y Mudiad Meithrin
Cafodd John Arthur Jones ei dderbyn i'r Orsedd am ei waith gwirfoddol gyda nifer o fudiadau a chymdeithasau, gan gynnwys y Mudiad Meithrin.
Yr Archdderwydd yn cau'r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013
Yr Archdderwydd yn cau'r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013.
Malcolm Allen oedd y cynta' i gael ei urddo - 'Mab o'r Mynydd' ei enw Gorseddol
Malcolm Allen oedd y cynta' i gael ei urddo - 'Mab o'r Mynydd' ei enw Gorseddol.
Yn ôl Bryn Williams, y cogydd, roedd yr urddo yn brofiad
Yn ôl Bryn Williams, y cogydd, roedd yr urddo yn brofiad "anhygoel" - 'Bryn Dyffryn Clwyd' fydd ei enw yn yr Orsedd.
Annette Bryn Parri
"Dwi'n falch o'r anrhydedd ac yn teimlo 'mod i'n perthyn i Gymru go iawn rwan, " meddai Annette Bryn Parri ar ôl cael ei derbyn i'r Orsedd fel 'Ann o'r Bryn'.
'Cleif Llais Afan' yw enw Gorseddol Cleif Harpwood
'Cleif Llais Afan' yw enw Gorseddol Cleif Harpwood.
Enid Griffiths o Borthaethwy
Cafodd Enid Griffiths o Borthaethwy, Ynys Môn, ei hanrhydeddu am ei gwasanaethau ym maes cerddoriaeth