Edrych yn ôl ar ddydd Gwener 9 Awst

Prif bwyntiau

  • Mae'r cystadlu yn y Pafiliwn yn dechrau am 1000 ac yn para tan yn hwyr heno. Prif seremoni'r dydd yw defod Cadeirio'r Bardd am 1630.
  • The competitions in the Pavilion start at 1000 and carry on until late tonight. The main ceremony is the Chairing of the Bard at 1630.
  • CYFRANNWCH /CONTACT US: eisteddfod@bbc.co.uk neu/or TWITTER - @bbceisteddfod #steddfod2013

Testun byw

Gohebu:

  • Sioned Clwyd 
  • Elin Meredith 
  • Elin Dawes 
  • Huw Meredydd Roberts 

Diweddarwyd 10 Awst 2013

Nid oes diweddariadau o'r Digwyddiad Byw ar gael ar hyn o bryd