Edrych yn ôl ar ddydd Iau 8 Awst

Prif bwyntiau

  • Mae'r cystadlu yn y Pafiliwn yn dechrau am 1000 a phrif seremoni'r dydd yw seremoni'r Fedal Ddrama am 1700.
  • Competing in the Pavilion starts at 1000 and the main ceremony of the day is the Drama Medal which starts at 1700.
  • CYFRANNWCH/CONTACT: eisteddfod@bbc.co.uk neu/or TWITTER - @bbceisteddfod #steddfod2013

Testun byw

Gohebu:

  • Elin Dawes 
  • Elin Meredith 

Diweddarwyd 8 Awst 2013

Nid oes diweddariadau o'r Digwyddiad Byw ar gael ar hyn o bryd