Prif bwyntiau

  • Mae'r cystadlu yn y Pafiliwn yn dechrau am 1000 a phrif seremoni'r dydd yw seremoni'r Fedal Ddrama am 1700.
  • Competing in the Pavilion starts at 1000 and the main ceremony of the day is the Drama Medal which starts at 1700.
  • CYFRANNWCH/CONTACT: eisteddfod@bbc.co.uk neu/or TWITTER - @bbceisteddfod #steddfod2013

Testun byw

Gohebu:

  • Elin Dawes 
  • Elin Meredith 

STANDARD 0937

Bore da o'r maes yn Ninbych ar ddydd Iau, Awst 8. Dros hanner ffordd drwy'r wythnos! Mae disgwyl i'r cystadlu ddechrau bore 'ma tua 1000 a bydd ein llif byw ni o lwyfan y Pafiliwn yn dechrau bryd hynny. Elin Meredith fydd yn gohebu ar-lein o'r Eisteddfod gyntaf bore 'ma.

STANDARD 0954

Dyma oedd yr olygfa o'r Llwyfan Perfformio yn gynnar neithiwr. Mae 'na adroddiadau bod miloedd wedi prynu tocynnau p'nawn yn barod ar gyfer nos Wener pan fydd Edward H Dafis yn perfformio ar y maes.

Bar

STANDARD 0955 Maes B:

Sŵnami yn Maes B

A neithiwr oedd noson gyntaf gigs Maes B ac erbyn diwedd y noson roedd y babell dan ei sang i weld Sŵnami a Hud.

STANDARD 1002

Nia Tudur sy'n arwain chweched diwrnod y cystadlu sy'n dechrau bore 'ma efo'r Llefaru Unigol 19-25 oed, sef detholiad o Mae Cymru ar agor... gan Iwan Llwyd.

STANDARD 1003

Siôn Jenkins o Sir Benfro, Steffan Rhys Hughes o Ddinbych a Rhian Davies o Gaerfyrddin yw'r cystadleuwyr. Siôn sydd yn llefaru gyntaf.

STANDARD 1006

Mae enillydd y gystadleuaeth lefaru yma yn derbyn £100 a Medal Goffa Gwyneth Morus Jones a fu farw fis Rhagfyr 2012. Roedd hi'n gyn lywydd y Mudiad Ysgolion Meithrin, undeb athrawon UCAC a Merched y Wawr ac yn fam i Rhun ap Iorwerth a etholwyd yn Aelod Cynulliad dros Fôn yr wythnos diwethaf.

STANDARD 1010 Bore da o'r Steddfod!

Yr awyr uwchben y fynedfa fore Iau Mae'r haul yn tywynnu

TWEET Trydar

Miri @mirain_glyn Nosooon wyyych! #eisteddfod #corieuenctid #3ydd #maesb

STANDARD 1013

Rhian Davies sy'n cloi cystadleuaeth y llefaru ac mae disgwyl y canlyniad tua 1110.