Edrych yn ôl ar ddydd Mercher 7 Awst

Prif bwyntiau

  • Diwrnod llawn o gystadlu yn y Pafiliwn tan yn hwyr heno. Prif seremoni'r dydd yw seremoni gwobrwyo'r Priflenor Rhyddiaith am 1630 a Thlws y Cerddor am 1900.
  • A full day's competing in the Pavilion until late. The main ceremony of the day is the awarding of the Prose Medal at 1630 and the Composer's Medal at 1900.
  • CYFRANNWCH/CONTACT: eisteddfod@bbc.co.uk neu/or TWITTER - @bbceisteddfod #steddfod2013

Testun byw

Gohebu:

  • Elin Meredith 
  • Elin Dawes 
  • Sioned Clwyd 
  • Huw Meredydd Roberts 

Diweddarwyd 8 Awst 2013

Nid oes diweddariadau o'r Digwyddiad Byw ar gael ar hyn o bryd