Edrych yn ôl ar ddydd Mawrth 6 Awst

Prif bwyntiau

  • Diwrnod llawn o gystadlu yn y Pafiliwn heddiw, a phrif seremoni'r dydd yw Gwobr Goffa Daniel Owen am 1700.
  • Following the competing in the Pavilion, the main ceremony today at 1700 is the Daniel Owen memorial prize for best novel.
  • CYFRANNWCH ar ebost at eisteddfod@bbc.co.uk neu TWITTER - @bbceisteddfod #steddfod2013

Testun byw

Gohebu:

  • Elin Dawes 
  • Elin Meredith 

Diweddarwyd 6 Awst 2013

STANDARD 0947

Bore da o faes Eisteddfod Dinbych ar fore Mawrth. Mae disgwyl i'r cystadlu ddechrau yn y Pafiliwn am 1000.

STANDARD 0948

Good morning from the Eisteddfod in Denbigh. The first competition is due to start in the Pavilion at 1000.

STANDARD 0951

Elin Dawes sy'n gohebu y bore 'ma ac yn edrych 'mlaen am ddiwrnod o gystadlu a digwyddiadau'r Maes.

STANDARD 1007

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân yw cystadleuaeth gyntaf y dydd yn y Pafiliwn, a Theatr Ieuenctid Môn sy'n agor y gystadleuaeth.

STANDARD 1011

'Chwedl' yw thema'r gystadleuaeth hon ac mae'n rhaid cynnwys o leiaf tair elfen o blith y pump yma: alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, dawns, drama a llefaru.

STANDARD 1014

Mae pump grŵp yn cystadlu yn y gystadleuaeth hon. Yn dilyn Theatr Ieuenctid Môn, sydd ar y llwyfan nawr, mae Alleni ac Aelwyd yr Ynys, Criw Cynhafal, Glanaethwy A a Glanaethwy B.

STANDARD 1016

Gyda llaw mae'r darnau yn y gystadleuaeth Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân yn rhai hunan ddewisol ac nid yw'r BBC yn ymwybodol o'r cynnwys.

TWEET Trydar

Iolo ap Dafydd @apdafyddi @bbceisteddfod #steddfod. Glaw wedi mynd, da iawn Ifor ap Glyn ddoe - heddiw y nofelydd gora, gbeithio

STANDARD 1022

Donna Direidi a Gareth Delve

Daeth Dona Direidi a Gareth o raglenni Cyw i weld Dafydd a Caryl ar y maes carafanau bore 'ma - gwrandewch fan hyn.

STANDARD Y Tywydd

Y Tywydd Disgwyl diwrnod sych yn Ninbych heddiw

Mae disgwyl diwrnod sych ar faes yr Eisteddfod heddiw. Rhyddhad ar ôl y cawodydd trwm o law a gafwyd yma ddoe!