Prif bwyntiau

  • Cyn i'r cystadlu ddechrau am 1200, cynhelir Oedfa'r Eisteddfod ar y thema 'Lleisiau' ac yna pasiant y Mudiad Meithrin
  • Before the competitions start at 1200, the Morning service is held in the Pavilion.
  • CYFRANNWCH / CONTACT: eisteddfod@bbc.co.uk neu / or TWITTER - @bbceisteddfod #steddfod2013

Testun byw

Gohebu:

  • Huw Meredydd Roberts 
  • Sioned Clwyd 

STANDARD 0914

Croeso aton ni ar faes yr Eisteddfod yma yn Ninbych ar fore Sul braf. Bydd yr Oedfa yn dechrau am 0930. Sioned Clwyd sy'n gohebu'n fyw o'r Maes y bore 'ma.

STANDARD 0929

Aros i fynd i mewn i'r Pafiliwn ar gyfer Oedfa'r Bore Tyrfa yn aros i fynd i mewn i'r Pafiliwn ar gyfer Oedfa'r Bore.

Mae cynulleidfa dda wedi casglu i fynd i mewn i'r Pafiliwn i glywed yr Oedfa ar fore Sul

STANDARD 0931

Mae'r Oedfa bellach wedi dechrau, gyda Chôr yr Eisteddfod yn perfformio 'Sanctus' gan Charles Gounod.

TWEET Trydar

BC Griffiths @Griffbed Bore hyfryd ar y Maes. Barod am Oedfa'r Bore. #steddfod2013

STANDARD 0943

Y Parch Wayne Roberts Y Parch Wayne Roberts sy'n arwain Oedfa'r Bore

Mae Oedfa'r Eisteddfod eleni o dan arweiniad Y Parch. Wayne S. Roberts, a'r thema yw 'Lleisiau'.

STANDARD Stori Newyddion:

Trafferthion technegol ar y Maes Rhai stondinwyr yn cael trafferthion wrth geisio cysylltu gyda'r we. Yr Eisteddfod yn dweud mai problemau bychain ydyn nhw, ac mi ddylai fod modd eu cywiro yn sydyn.

TWEET Trydar

Pontypool Brass @PontypoolBrass Well done to the winners tab the Eisteddfod yesterday and good luck to those competing today! @EbbwValleyBrass @RAFStAthanBand

STANDARD 1000

Alun Jones a Cledwyn Ashford Mae stiwardiaid prysur iawn ar y maes a'r meysydd parcio drwy'r wythnos

Alun Jones (chwith) a Cledwyn Ashford (dde) yn croesawu ymwelwyr i'r Maes ar fore Sul.

TWEET Trydar

Meilyr Hughes @Meilyr_Hughes Big day yn y Hughes/James household heddi! Cystadlu erbyn ein gilydd am y tro cynta mewn cystadleueth Big day yn y Hughes/James household heddi! Cystadlu erbyn ein gilydd am y tro cynta mewn cystadleueth cor! #rivals #steddfod2013