Edrych yn ôl ar ddydd Sadwrn 3 Awst / 3 August

Prif bwyntiau

  • Heddiw yw diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013. Prif gystadlaethau'r Pafiliwn yw'r Bandiau Pres a'r Côr Cymysg.
  • Today is the first day at the National Eisteddfod in Denbighshire. The main competitions on stage are the Brass Bands and mixed choirs.
  • CYFRANNWCH / CONTACT: eisteddfod@bbc.co.uk neu / or TWITTER - @bbceisteddfod #steddfod2013

Testun byw

Gohebu:

  • Elin Meredith, Sioned Clwyd, Elin Dawes a Huw Meredydd Roberts 

Diweddarwyd 30 Awst 2013

STANDARD 0842

Croeso i faes y Brifwyl yn Ninbych. Mae'r cystadlu yn dechrau am 10.00.

STANDARD 0930

Mae'r cystadlu yn dechrau y bore 'ma gyda'r bandiau pres Dosbarth 4 gyda Band Porthaethwy, Band Arian Y Rhyl, Seindorf Arian yr Oakeley, Band Cyhoeddus Ystradgynlais, Band Ebbw Valley, Band Treffynnon, Band Arian Glannau Dyfrdwy gyda Tom Davoren, Paul Holland a Nigel Seaman yn beirniadu.

STANDARD

Y Pafiliwn pinc Y Pafiliwn Pinc yn barod am wythnos o gystadlu

STANDARD 0936

Mae'r wefan Dywydd yn dangos mai haul braf sydd uwchben Dinbych drwy'r dydd heddiw.

Tywydd Dinbych Mae heddiw'n argoeli'n ddiwrnod braf yn Ninbych

STANDARD 0937

Elin Meredith sydd yn dechrau'r gohebu o'r Eisteddfod Genedlaethol bore 'ma. O 10.00 ymlaen bydd y maes yn atsain i sŵn y bandiau pres ac arian wrth i fandiau Dosbarth 4, 3 a 2 gystadlu am y rhan fwyaf o'r diwrnod.

TWEET Trydar

Osian @caffiffortisimo Ar y ffordd i #steddfod2013 ac yn gwrando ar Cofio @BBCRadioCymru yn sôn am Ddyffryn Clwyd #cyffro

TWEET Trydar

Gareth Joy @lookoutwales2 Barod? Dwi'n barod! #steddfod2013

STANDARD 0947

Nic Parry, llywydd yr ŵyl, sydd yn arwain ar ddiwrod cyntaf yr Eisteddfod.

STANDARD 0949

Mae Chris Williams wedi bod yn arweinydd Band Porthaethwy, y band cyntaf i gystadlu bore 'ma, ers 10 mlynedd. Fanfare allan o 'Vivat Regina' gan William Mathias, y cyfansoddwr lleol, yw eu darn cyntaf cyn mynd ymlaen i 'Big Spender'.