Yr Arglwydd Coe yn dod i Gymru

  • 17 Mehefin 2013
Cylchoedd Olymopaidd Image copyright Other
Image caption Bwriad yr ymweliad gan yr Arglwydd Coe yw gweld sut mae chwaraeon wedi elwa o'r gemau olympaidd

Mae'r Arglwydd Coe yn ymweld â Chymru er mwyn gweld sut effaith mae'r Gemau Olympaidd y llynedd wedi cael ar ddatblygu chwaraeon yma.

Ef oedd cadeirydd y gemau ac mae ei gyfrifoldeb nawr yn cynnwys gweld beth fu gwaddol y gemau ar draws Prydain.

Mae ffigyrau diweddar yn dangos bod yna gynnydd wedi bod yn nifer yr aelodaeth mewn campau megis nofio a gymnasteg a bod 20% yn fwy o glybiau chwaraeon anabl wedi eu sefydlu ar ôl y Gemau Olympaidd.

Bydd y cyn athletwr yn annerch cynulleidfa yng nghynhadledd flynyddol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd. Cynhadledd yw hon lle mae ryw 250 o gynrychiolwyr yn dod at ei gilydd i drafod y materion pwysig ym myd chwaraeon.

Dywedodd yr Arglwydd Coe: "Rydw i'n awyddus i fy rôl i fel Llysgennad Gwaddol Gemau Llundain 2012 sicrhau budd i'r Deyrnas Unedig i gyd, ac rydw i'n falch fy mod i'n gallu rhannu fy mhrofiadau, siarad am y gwaith rydw i ar fin cymryd rhan ynddo a chlywed am weithgarwch y gwaddol sy'n digwydd yng Nghymru."

'Effaith gadarnhaol'

Yn ystod y diwrnod bydd y gweinidog chwaraeon John Griffiths AC a Chadeirydd Chwaraeon Cymru, Laura McAllister hefyd yn mynychu'r digwyddiadau.

Bydd John Griffiths hefyd yn annerch y dorf am y tro cyntaf yn ei rôl newydd ac mae disgwyl iddo bwysleisio nod Llywodraeth Cymru i wneud chwaraeon yn rhan o fywyd bob dydd:

"Rydw i wir yn credu yn yr effaith gadarnhaol y gall chwaraeon a diwylliant ei chael ar bobl Cymru a'r genedl ac rydw i'n benderfynol o wneud yn siŵr bod chwaraeon yn parhau i wneud cyfraniad pwysig at fywyd yng Nghymru," meddai.

"Rydyn ni'n benderfynol o ehangu mynediad ac annog mwy o gymryd rhan mewn chwaraeon, ac am i Gymru gael ei hadnabod ym mhob cwr o'r byd am ei chyflawniadau chwaraeon."

Byddant yn ymweld ag Ysgol Uwchradd Fitzalan sydd nawr yn gartref i lawer o glybiau chwaraeon a bydd rhai o'r clybiau yma megis y tîm pêl fasged mewn cadeiriau olwyn a phêl droed ar gyfer rhai sydd yn cael trafferth gweld yn cael eu harddangos.

Bydd yr Arglwydd Coe hefyd yn ymweld â sefydliad chwaraeon Cymru. Yno bydd yn cwrdd ag aelodau o'r tîm meddygol a gwyddonol oedd yn cefnogi athletwyr yn ystod y gemau. Fe fydd hefyd yn cyfarfod unigolion sydd yn rhoi ei bryd ar fynd i'r gemau nesaf yn Rio yn 2016.

Dywedodd rheolwr y sefydliad, Brian Davies fod ei ymweliad yn un pwysig: "Roedd yna lawer o staff tu ôl i'r llenni yn Llundain wnaeth wneud cyfraniad mawr i lwyddiant yr athletwyr o Brydain.

"Mae gyda ni nawr ystod eang o arbenigedd ac adnoddau i gefnogi'r rhai elit fel bod modd iddyn nhw gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol. Mae'r ymweliad yma yn rhyw fath o gydnabyddiaeth am y gwaith rydyn ni yn gwneud yma."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.