Lluniau: Eisteddfod yr Urdd ddydd Mawrth

28 Mai 2013 Diweddarwyd 12:45 BST

Lluniau o faes Eisteddfod yr Urdd y 2013 ym Moncath
Ymbarel haul ar faes Eisteddfod
Wedi'r glaw ddydd Llun, daeth yr haul allan ar faes Eisteddfod yr Urdd 2013 yng Nghilwendeg ar fore Mawrth.
Llywydd dydd Mawrth, Llynor ap Gwynedd
Dywedodd llywydd dydd Mawrth, yr actores Llinor ap Gwynedd, fod yr Urdd wedi bod yn rhan bwysig o'i magwraeth a'i bod yn dal i fwynhau gwylio a gwrando. Er iddi gystadlu llawer mewn partion a chorau, unwaith yr aeth ar y llwyfan ar ei phen ei hun "yn y gystadleuaeth dawnsio disgo pan o'n i'n 12 oed. Fe wnes i ddysgu fy hunan - efallai fod hynny'n esbonio pam na ches i wobr!"
Bachgen ar feic modur yr heddlu
Dan lygad barcud heddwas, cafodd Cian o Ynys Môn dro ar un o feiciau modur yr heddlu.
Lansiad Radio Beca
Cafodd gorsaf gymunedol yn gwasanaethu siroedd Ceredigion, Caerfyrddin a Phenfro ei lansio yng nghwmni un o gyn ddarlledwyr BBC Radio Cymru, Sulwyn Thomas.
Sali Mali yn cwrdd â phlant ar y maes
Mae Sali Mali yn hen ffefryn ar y maes.
Pobl ar feinciau picnic
Roedd mwy o ddefnydd i'r meinciau picnic ar faes yr eisteddfod ddydd Mawrth
Llwyfan perfformio
Yn wahanol i ddiwrnod cynta'r ŵyl, roedd cynulleidfa o flaen y llwyfan perfformio heddiw
Maes sych
Gyda'r maes yn llawer sychach ddydd Mawrth, dywedodd Cyfarwyddwr yr Urdd Aled Siôn nad oedden nhw'n rhagweld unrhyw broblemau pellach yn y meysydd parcio wedi i un cae beidio cael ei ddefnyddio wedi mwd ddydd Llun.