Enillwyr cystadlaethau celf Eisteddfod Yr Urdd 2013

17 Mai 2013 Diweddarwyd 07:36 BST

Detholiad o waith gan rai o enillwyr cystadlaethau celf Eisteddfod Yr Urdd 2013.
Gwaith celf gan Elin Mai Williams
Mae enillwyr cystadlaethau CDT Cenedlaethol Eisteddfod Yr Urdd 2013 wedi cael eu cyhoeddi. Dyma lun gan Elin Mai Williams o Ranbarth Eryri.
Gwaith celf gan Jessica Matthews
Enillodd Jessica Matthews o Ranbarth Penfro ei chategori gyda llun o'r môr.
Gwaith celf gan Alaw, Aamir, Spencer a Dylan
Roedd rhai o'r cystadlaethau ar gyfer grwpiau. Enillodd Alaw, Aamir, Spencer a Dylan o Ranbarth Dinbych gyda'r llun yma.
Gwaith celf gan Grwp Lleucu
Bu Grŵp Lleucu o Ranbarth Ceredigion yn fuddugoliaethus gyda'r llun yma.
Gwaith celf gan Rhydian Hedd
Mae'r cystadlaethau yn cynnwys rhai ar gyfer gwaith 3D. Dyma waith Rhydian Hedd o Ranbarth Dwyrain Myrddin.
Gwaith celf gan Jack Roden
Bu Jack Roden o Ranbarth Gorllewin Myrddin, yn fuddugoliaethus mewn cystadleuaeth 3D arall.
Gwaith celf gan Mari Mathias
Enillodd Mari Mathias o Ranbarth Ceredigion un o'r cystadlaethau argraffu.
Gwaith gan Libby Louise Herring
Enillodd Libby Louise Herring o Ranbarth Eryri, y wobr gyntaf yn un o'r cystadlaethau Graffeg Cyfrifiadurol.
Gwaith serameg gan Lucy Davies
Dyma eisampl o waith enillwydd yn yn un o'r cystadlaethau Serameg/Crochenwaith, sef gwaith Lucy Davies o Ranbarth Dwyrain Myrddin
Gwaith gan Mared Meredydd Hughes
Enillodd Mared Meredydd Hughes o Ranbarth Dinbych un o'r cystadlaethau ar gyfer Pyped/Mwgwd.
Gwaith gan Hedydd Davies
Enillodd Hedydd Davies o Ranbarth Penfro yn un o'r categoriau Tecstiliau. Bydd Eisteddfod Yr Urdd 2013 yn dechrau ar 27 Mai ym Moncath, Sir Benfro.