Gŵyl ffotograffiaeth ryngwladol yng Nghaerdydd

1 Mai 2013 Diweddarwyd 09:30 BST

Cyfres o ddigwyddiadau ledled y ddinas yn rhoi llwyfan i artistiaid o Gymru a thu hwnt.
Gan Helen Sear
Mae 'Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd', rhaglen mis o arddangosfeydd, dangosiadau, perfformiadau a digwyddiadau ledled y ddinas, yn dechrau ar 1 Mai. Helen Sear
BORTH gan Gideon Koppel
Ymhlith y digwyddiadau bydd y dangosiad cyntaf erioed o B O R T H, sef gosodiad ffilmiau a leolir ym mhentref Borth, ger Aberystwyth, gan y gwneuthurwr ffilmiau Gideon Koppel
But it's not late it's only dark gan Maurizio Anzeri
Bydd arddangosiad unigol cyntaf artist o'r Eidal, Maurizio Anzeri, yn ystod yr ŵyl gyda gwaith newydd ynghyd â darnau "ffoto-cerfluniol"
The Time Machine gan Edgar Martins
Yn 'The Time Machine' gan Edgar Martins mae'r artist o Bortiwgal yn arddangos lluniau a gymerodd mewn 20 o safleoedd pŵer a adeiladwyd rhwng y 1950au a'r 1970au
Opening The Rhondda Fair, 1975, gan David Hurn
Mae arddangosfa 'The Valleys Re-Presented' yn y Tramshed (hen ddepo bysus a thramiau Caerdydd) yn cynnwys gwaith archifol gan ffotograffwyr fel David Bailey, Peter Fraser, David Hurn, Bruce Gilden a John Davies ynghyd â phrosiectau a gomisiynwyd o'r newydd
Llun gan Geoff Charles o gasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Hefyd yn y Tramshed mae Structures of Feeling: Ffotograffau Geoff Charles, sy'n defnyddio casgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru i roi ffotograffau Charles ar gyfer y wasg mewn cyd-destun newydd
The Brothers gan Elin Høyland
Prosiectau unigol gan artistiaid o Ewrop yw'r arddangosfa 'European Chronicles' sydd yn cynnwys gwaith Elin Høyland, 'The Brothers', portread o'r berthynas rhwng dau frawd a fu'n byw gyda'i gilydd ar fferm fechan yn Tessanden yn Norwy
Ffotograff gan Alicia Bruce
Bu'r ffotograffydd Alicia Bruce yn gweithio gyda thrigolion Blaenafon i greu ei harddangosfa, Encore, dwy gyfres o bortreadau o gerddorion yn y dref
Ffotograff gan Catrine Val
Bydd yr ŵyl, sydd hefyd yn cynnwys sgyrsiau, gweithdai a phrosiectau ategol, yn gorffen ar 31 Mai. Catrine Val