Cychwyn y gwaith o ethol Pab newydd

  • 12 Mawrth 2013
Y Cardinaliaid mewn gwasanaeth
Fe fydd 115 o Gardinaliaid yn cyfarfod yn Y Fatican i ethol Y Pab newydd

Bydd y broses o ddewis y Pab nesaf yn dechrau yn Yr Eglwys Sistine yn Y Fatican.

Mae'r bleidlais gyntaf wedi'i threfnu ar gyfer y prynhawn wedi offeren y bore, ond mae'n bosib na fydd yn cael ei chynnal tan fore Mercher.

Does dim un enw clir i olynu'r Pab Bened XVI wedi dod i'r amlwg hyd yma.

Coleg y Cardinaliaid fydd yn dewis olynydd y Pab Bened.

Yn 1975 cafwyd rheol newydd yn gwahardd cardinaliaid dros 80 oed rhag pleidleisio.

Bydd yna 115 o gardinaliaid yn rhan o'r broses ethol.

Y Pab Bened ar Chwefror 6 2013
Arweiniodd Y Pab Bened yr Eglwys Gatholig mewn cyfnod cythryblus

Yn 78 oed mae Archesgob Jakarta, y Cardinal Julius Riyadi Darmaatmadja, wedi dweud na fydd yn teithio i Rufain oherwydd problemau gyda'i olwg.

Un arall na fydd yn pleidleisio yw'r Cardinal Keith O'Brien o Brydain.

Fe wnaeth o ymddiswyddo yn ddiweddar ar ôl honiadau o ymddygiad amhriodol.

Dyw'r cardinaliaid ddim yn cael cysylltu â'r byd y tu allan tra bod y broses etholiadol yn cael ei chynnal.

Fe allai'r broses gymryd rhai dyddiau.

Ymddeol

Bydd angen mwyafrif o ddwy ran o dair o'r cardinaliaid er mwyn i Bab newydd gael ei ddewis.

Bydd pedwar o sesiynau pleidleisio yn cael eu cynnal bob dydd tan y bydd 'na enw yn cael ei gyhoeddi.

Pe na bai'r mwyafrif angenrheidiol yn cael ei sicrhau bydd mwg du yn ymddangos o'r Fatican wrth i'r papurau pleidleisio gael eu llosgi.

Unwaith i olynydd gael ei ddewis yna bydd mwg gwyn yn ymddangos er mwyn cyfleu'r newyddion i'r byd y tu allan.

Fe wnaeth Y Pab Bened XVI, sy'n yn 85 oed, gyhoeddi ar Chwefror 12 eleni ei fod yn rhoi'r rhoi'r gorau i'w swydd gan ddweud ei fod yn rhy hen i barhau.

Dyma'r ymddiswyddiad cyntaf o'r Babaeth yn y cyfnod modern.