Y Frenhines i ymweld ag Abertawe ym mis Mawrth

Brenhines Elisabeth II
Y Frenhines yw Prif Gyrnol Catrawd y Cymry Brenhinol

Fe gyhoeddwyd y bydd Y Frenhines Elisabeth II yn ymweld ag Abertawe fel rhan o ddathliadau Gŵyl Dewi fis nesaf.

Yn ôl Palas Buckingham fe fydd y Frenhines yn cymryd rhan mewn seremoni draddodiadol o gyflwyno cennin i aelodau Trydydd Bataliwn Catrawd y Cymry Brenhinol.

Y Frenhines yw Prif Gyrnol y Gatrawd.

Bydd y seremoni yn cael ei chynnal yn Neuadd y Ddinas Abertawe.