Mewn Llun: Dyddiau cynnar darlledu yng Nghymru

13 Chwefror 2013 Diweddarwyd 07:34 GMT

Detholiad o luniau archif o ddarllediadau radio a theledu yn y BBC yng Nghymru ers 1923.
Mostyn Thomas
Mostyn Thomas yn canu Dafydd y Garreg Wen ar Chwefror 13 1923, ar 5WA, gorsaf Caerdydd y BBC, uwchben siop yn 19 Stryd y Castell, Caerdydd. Dyma oedd y darllediad radio Cymraeg cyntaf
Meicroffôn Marconi-Reisz
Un o'r meicroffonau cyntaf a ddefnyddiwyd gan y BBC ym Mangor yn y 1930au, sef meicroffôn Marconi-Reisz
Stiwdio 1, Abertawe
Ystafell reoli stiwdio radio rhif 1 yn stiwdios Abertawe, 1952
Hywel Gwynfryn a Wyndham Richards
Hywel Gwynfryn a'r rheolwr stiwdio Wyndham Richards yn chwarae recordiau, nôl yn y 1960au
Richard Rees
Richard Rees, un o leisiau cynnar yr orsaf sy'n dal i'w glywed yn wythnosol ar foreau Sadwrn ar Radio Cymru
Dillwyn Owen, Mari Griffith a Ryan Davies
Perfformwyr yn cynnwys Dillwyn Owen, Mari Griffith a Ryan Davies yn stiwdio ddrama newydd y Ganolfan Ddarlledu yn Llandaf, o'r 1960au cynnar
Stiwdio radio 3
Stiwdio radio 3, sef y stiwdio ddrama yn y Ganolfan Ddarlledu yn Llandaf. Roedd y rheolau ychydig yn wahanol yn y 1960au cynnar oedd yn amlwg yn caniatau ysmygu!
Stiwdio Gyswllt
Y Stiwdio Gyswllt ar gyfer y Welsh Home Service yn 1967. Byddai cyhoeddwr (Ronnie Williams sydd yn y llun) yn cyflwyno'r rhaglenni ac yn darllen y newyddion, a'r llall yn chwarae tapiau'r rhaglenni drws nesa'
Y Diliau ar Disc a Dawn
Y Diliau yn ymarfer ar gyfer rhaglen Disc a Dawn yn stiwdio Broadway yn Y Rhath, Caerdydd, yn 1973
Ffilmio yn Eisteddfod Llangollen 1974
Un o'r camerau lliw cyntaf i gael ei ddefnyddio gan y BBC yng Nghymru yn ffilmio yn Eisteddfod Llangollen, Gorffennaf 1974
Hywel Gwynfryn
Hywel Gwynfryn yn cael hoe o ddarlledu i'r genedl o Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd, 1978
Car camera yng nghae ras Cas-gwent
Car â chamera ar y to, neu CRE (colour roving eye), yn ffilmio rasio ceffylau ar gae rasio Cas-gwent yn 1982