Mewn Llun: Cyfnod Rowan Williams fel Archesgob

30 Rhagfyr 2012 Diweddarwyd 10:42 GMT

Ar ddiwedd 2012 mae Archesgob Caergaint Rowan Williams, yn gadael ei swydd wedi 10 mlynedd ac yn ymgymryd â swydd ym Mhrifysgol Caergrawnt
Dr Rowan Williams yn Eglwys Gadeiriol Caergaint yn 2003
Mae Dr Rowan Williams, Archesgob Caergaint, yn rhoi'r gorau i'r swydd ar ddiwedd 2012 er mwyn ymgymryd â swydd ym Mhrifysgol Caergrawnt. Yn ystod ei 10 mlynedd yn y swydd mae wedi siarad am amryw o faterion gan gynnwys clerigwyr hoyw, cyfraith Sharia, Osama bin Laden, y rhyfel yn Irac, yr amgylchedd, y fasnach gaethweision ac ordeinio menywod.
Dr Rowan Williams yn cael ei ordeinio yn Eglwys Gadeiriol Caergaint ar Chwefror 27 2003
Daeth Dr Williams yn arweinydd yr Eglwys Anglicanaidd, sydd, ledled y byd, ag 85 miliwn o aelodau ym mis Rhagfyr 2002 wedi i Dr George Carey ymddeol.
Rowan Williams yn 2002
Yn fab i beiriannydd mwyngloddio, cafodd Rowan Williams ei eni yn Abertawe yn 1950. Roedd yn rhagori ym mhob pwnc yn yr ysgol heblaw un - roedd ganddo nodyn parhaol yn ei esgusodi o wersi chwaraeon. Ef oedd y Cymro Cymraeg cyntaf am o leiaf mileniwm i wasanaethu fel Archesgob Caergaint. Yn 2002 cafodd ei anrhydeddu i Orsedd y Beirdd.
Dr Rowan Williams
Yn 2008, ysgogodd brotest ar ôl dweud y byddai mabwysiadu'r gyfraith Islamaidd Sharia yn Lloegr o dan amgylchiadau penodol yn "ymddangos yn anorfod". Ei ddadl oedd y byddai mabwysiadu agweddau o gyfraith Sharia yn helpu i gynnal cydlyniad cymdeithasol.
Dr Williams gyda'r Frenhines yn Llundain ym mis Chwefror 2012
Mae wedi bod yn gyson yn ei gefnogaeth o ordeinio menywod ac yn 2005 cefnogodd gamau i'w caniatau i weithio fel esgobion er syfrdandod i Anglicaniaid ceidwadol. Mae natur eang ei Eglwys, sydd yn cynnwys Anglo-Gatholigion, Efengylwyr a rhyddfrydwyr, yn golygu ei bod wedi bod yn anodd cael undod ar nifer o faterion.
Dr Rowan Williams yn 2012
Ordeinio clerigwyr hoyw sydd wedi creu'r cur pen mwyaf i'r Archesgob. Mae Eglwys Lloegr wedi dod yn agos at hollti ar y mater, ac er gwaethaf ei ymdrechion mar Dr Rowan wedi methu â chael arweinwyr eglwys traddodiadol - yn bennaf yn Affrica - i ailgymodi ag adain ryddfrydol yr eglwys yng Ngogledd America.
Dr Rowan Williams gyda Pab Bened XVI yn 2009
Mae'r eglwysi Catholig ac Anglicanaidd wedi dweud bod rhaid iddyn nhw sefyll gyda'i gilydd yn erbyn y bygythiad o seciwlariaeth a'u bod yn gryfach wrth gydweithio nag a fydden nhw ar wahan. Ond, er sawl cyfarfod gyda'r Pab, methu dod a'r eglwysi yn nes wnaeth Dr Williams.
Dr Rowan Williams yn gweinyddu ym mhriodas Dug a Duges Caergrawnt yn 2011
Mae'r Archesgob wedi bod yn ganolog mewn digwyddiadau cenedlaethol, gan gynnwys y Briodas Frenhinol yn 2011 rhwng Dug a Duges Caergrawnt yn Abaty Westminster.