Pennaeth y Llyfrgell Genedlaethol i ymddeol

  • 24 Medi 2012
Andrew Green
Mae Andrew Green wedi bod yn llyfrgellydd y sefydliad ers 14 blynedd.

Bydd pennaeth Llyfrgell Genedlaethol Cymru'n ymddeol y flwyddyn nesaf.

Mae Andrew Green wedi bod yn llyfrgellydd y sefydliad yn Aberystwyth ers 14 blynedd.

Dywedodd y llyfrgell y byddai Mr Green yn ymddeol yn y gwanwyn y flwyddyn nesaf.

Mae'r llyfrgell yn elusen gofrestredig sy'n cyflogi 300 o staff ac yn rheoli cyllideb ariannol o £11m y flwyddyn.