Lluniau Eisteddfod: Cylch yr Orsedd Gwener Awst 10

10 Awst 2012 Diweddarwyd 15:42 BST

Dyma oriel luniau aelodau newydd yr Orsedd mewn seremoni fore Gwener Awst 10
Yr Orsedd
Yr Orsedd yn cychwyn eu taith at Gerrig yr Orsedd ar gyfer seremoni urddo aelodau newydd ddydd Gwener
Aelodau newydd yr Orsedd
Yr aelodau newydd yn aros yn eiddgar ar gyfer eu moment fawr!
Gorsedd y Beirdd
Jim Parc Nest, yr Archdderwydd, yn rhoi gwên i'r camera ac aelod o'r cyhoedd yn defnyddio ymbarél i gysgodi rhag yr haul!
Yr Archdderwydd
Mae cyfnod Jim Parc Nest fel yr Archdderwydd yn dod i ben eleni
Merched y ddawns flodau
Merched y ddawns flodau yn dawnsio i gyfeiliant Telynores Llwchwr
Cyflwyno'r Flodeuged
Y flodeuged yn cael ei chyflwyno i'r Archdderwydd
Lisa Medi
Cyflwynydd y Flodeuged eleni yw Lisa Medi
Linda Griffiths
Enw Linda Griffiths yn yr Orsedd yw Linda Penbryn
William Irfon Griffiths
William Irfon Griffiths, neu Wil Cornel, o Aberystwyth yn cael ei urddo i'r Orsedd
John Hartson
Y sylwebydd pêl-droed John Hartson yn cael ei urddo i'r Orsedd
Carwyn Jones
Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cael ei urddo
Lisabeth Miles
Yr actores Lisabeth Miles o Gaerdydd yn ei Gwisg Werdd
Arwel Ellis Owen
Arwel Ellis Owen o Greigiau yn derbyn ei Wisg Las
Iwan Roberts
Enw'r cyn bêl-droediwr Iwan Roberts yn yr Orsedd yw Iwan Gwynedd
Huw Stephens
Y cyflwynwr radio Huw Stephens yn derbyn ei Wisg Werdd
Robin McBride
Ceidwad y Cledd, Robin o Fôn, gyda'r cleddyf
Dewi Corn a Paul Corn Cynan
Dewi Corn a Paul Corn Cynan yn swnio'r trwmped wedi i'r aelodau newydd gael eu hurddo
Gorsedd y Beirdd
Yr Orsedd yn gadael Cerrig yr Orsedd gyda'u haelodau newydd
Hwu Sephens
Dyma Huw Meredydd, yn ei sbectol haul, yn cyd-gerdded gyda Lisabeth Miles
Carwyn Jones a John Hartson
Enwau Carwyn Jones a John Hartson yn yr Orsedd yw Carwyn Aman Ogwr a John o'r Trallwng