Eisteddfod Genedlaethol dydd Llun Awst 6

Prif bwyntiau

  • Trydydd diwrnod Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 yn Llandŵ ger Y Bont-faen
  • Wedi'r cystadlu yn y Pafiliwn heddiw prif seremoni'r dydd yw defod Coroni'r bardd am 16.30
  • CYFRANNWCH ar ebost at eisteddfod@bbc.co.uk neu TWITTER - @bbccymru #steddfod2012

Testun byw

Gohebu:

  • Elin Dawes, Huw Meredydd Roberts ac Elin Meredith 

Diweddarwyd 12 Rhagfyr 2012

STANDARD

EDRYCH YN ÔL

Bore da! Fi, Huw Meredydd Roberts, fydd efo chi yn ystod y cystadlu o'r Pafiliwn bore 'ma. Mae'n ddiwrnod pwysig yn Llandŵ gyda chyffro'r coroni yn digwydd p'nawn 'ma. Ond cyn hynny, bydd y cystadlu a'r darlledu o'r Pafiliwn yn dechrau am 10.00 gyda chystadleuaeth y Ddeuawd Offerynnol Agored.

STANDARD 0923 Stori Newyddion:

Bwrw golwg nôl dros ddydd Sul: Ail ddyddiadur dyddiol Glyn Evans o Faes yr Eisteddfod yn Llandŵ - Dipyn o Dŵ

BLOG 0933 Blog

Nia Lloyd Jones

Beach Boys, Tina Turner ac CF1 yn cipio'r gwpan.

Pan gyrhaeddais i gefn y llwyfan jyst cyn cinio, roedd hi fel bod mewn clamp o ysgol feithrin fawr yno, gan fod holl aelodau cylchoedd meithrin y sir yn dod oddi ar y llwyfan.

BLOG 0937 Blog

Iolo ap Dafydd
Iolo ap Dafydd

Suliau'r Steddfod wedi prysuro.

Mi ddechreuodd 'y niwrnod i yng nghefn y Pafiliwn - lle anghyfarwydd i hogyn o Lanrwst.

STANDARD 1003

Anwen Fardy a Nia Rees yw'r ddwy gyntaf i gystadlu yng nghystadleuaeth y Ddeuawd Offerynnol Agored yn perfformio Pasacalle gan Handel

STANDARD 1009

Catrin Soons a Catrin Howells sy'n perfformio yr ail ddeuawd ar y llwyfan bore 'ma

STANDARD 1010

Mae 'na bump symudiad i'r darn maen nhw'n ei chwarae gan Alan Frank

STANDARD 1013

Beirniaid y gystadleuaeth gyntaf, sef y Ddeuawd Offerynnol Agored, ydy Robert Codd, Ieuan Jones a Glian Llwyd