Prif bwyntiau

  • Ail ddiwrnod Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 yn Llandŵ ger Y Bont-faen
  • Cyn i'r cystadlu ddechrau am 11.00 bore 'ma cynhelir Oedfa ar y thema 'Cario'r Fflam' ac yna'r pasiant gan y Mudiad Meithrin
  • CYFRANNWCH ar ebost at eisteddfod@bbc.co.uk neu TWITTER - @bbccymru #steddfod2012

Testun byw

Gohebu:

  • Elin Dawes, Huw Meredydd Roberts ac Elin Meredith 

STANDARD Edrych nôl dros y diwrnod

Bore da! Mae hi'n ail ddiwrnod yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg - mae 'na fwy o gymylau na ddoe uwchben y maes yn Llandŵ ac oes, mae 'na ychydig o fwd yn y meysydd parcio. Diwrnod welingtons!

STANDARD 0931

Mae'r cystadlu yn parhau ond i ddechrau bore 'ma mae'r Pafiliwn wedi llenwi ar gyfer Oedfa'r Bore dan arweiniad y Parch. Kevin Davies.

STANDARD 0935

Elin Meredith sydd yma i ddechrau'r bore 'ma gyda'n sylwebu testun byw drwy gydol y dydd. Cofiwch fod yn rhaid diweddaru'r dudalen hon yn gyson (gwasgu refresh) er mwyn dilyn y sylwadau, ar hyn o bryd.

STANDARD 0935

Yn amserol, thema'r Oedfa ydy Cario'r Fflam.

STANDARD 0937

Wedi'r weddi gyntaf, mae'r gynulleidfa yn cyd ganu eu hemyn gyntaf 'Pa le, pa fodd dechreuaf' ar y dôn 'Pen yr Yrfa'.

STANDARD 0940

Ymysg y rhai sy'n cymryd rhan o'r llwyfan mae disgyblion o ysgolion cynradd Bro Morgannwg a chôr ieuenctid a phlant capeli Tabernacl, y Barri a Bethel, Penarth.

TWEET 0941 Trydar

@EinCymraeg Llandŵ - eglwys (llan) wedi ei chysegru yn wreiddiol i Dduw (roedd Dwyw yn hen ffurf ar Dduw) #cymraeg #Eisteddfod2012

STANDARD 0943

Darn o Corinthiaid 1 oedd gan Iris Cobbe.

STANDARD 0944

Mae Heulwen Cooper yn darllen o Matthew, Pennod 28, adnodau 16-20.

STANDARD 0945

Disgylion Ysgol Bro Morgannwg sy'n rhoi amlinelliad o hanes ffydd yr ardal a Sant Illtud a roddodd ei enw i Lanilltud Fawr ger y maes.