BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Urdd 2007

BBC Homepage
Cymru'r Byd

»
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 

Straeon

Llywydd dydd Sadwrn

Aled Huw - newyddiadurwr gyda'r BBC

Gohebydd i'r BBC yng Nghaerdydd ac yn canolbwyntio ar faterion Prydeinig a Rhyngwladol yw Aled Huw.

Mynychodd Ysgol y Dderwen, Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin, a Choleg Wadham, Prifysgol Rhydychen lle'r enillodd radd Dosbarth Cyntaf mewn Cemeg.

Yn dilyn cyfnod yn newyddiadurwr dan hyfforddiant gyda'r BBC yn Llundain bu'n ohebydd a chyflwynydd i BBC Cymru.

Bu am saith mlynedd yn gweithio i BBC Cymru yn Llundain yn ohebydd Prydeinig a Rhyngwladol.

Yr uchafbwynt iddo gyda'r BBC hyd yn hyn fu tair ras arlywyddol yn yr America a chael teithio i Affrica, y Dwyrain Canol y Dwyrain Pell, America ac Ewrop.

Bu Aled yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn unigol a chyda'r ysgol a'r adran.

"Yr uchafbwyntiau oedd cyrraedd llwyfan y Genedlaethol gyda chaneuon actol Ysgol Bro Myrddin, partïon cyd adrodd a chyflwyniadau llafar," meddai.

"Daeth Prifwyl yr Urdd i Gaerfyrddin nôl yn 1935 - seithfed gŵyl genedlaethol y Mudiad. Cafwyd eisteddfod lwyddiannus bryd hynny, gyda miloedd yn gorymdeithio drwy strydoedd Caerfyrddin.

"Llywydd y dydd - ar ddydd Sadwrn ola'r brifwyl honno - oedd neb llai nag Ifan ab Owen Edwards, sylfaenydd yr Urdd.

"Eleni, felly, mae'n anrhydedd ddeublyg i mi gael bod yn Llywydd y dydd - a chael dilyn yn ôl troed un a wnaeth gymaint dros y Gymraeg a Chymru," meddai.

"Ac erbyn hyn mae na wefr ychwanegol o weld fy mhlant yn cystadlu gyda'r Urdd - mae fy merch wyth oed, Lois, yn cystadlu gyda chôr a pharti deulais Ysgol Iolo Morgannwg," ychwanegodd.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy