BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod yr Urdd - 2003

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Urdd 2003
O'r Maes
Lluniau
Cefndir
Cysylltiadau

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
O'r Maes
Coron driphlyg i ferch Medal Ddrama

Luned EmyrRoedd Luned Emyr, enillydd y Fedal Ddrama ddydd Mercher yn teimlo'n gyfforddus iawn ar y llwyfan yn ystod y seremoni. Dyma'r trydydd tro iddi gael ei anrhydeddu yn Brif Ddramodydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.Enillodd Luned, o Gaerdydd , y Fedal yn Eisteddfod Llanbedr Pont Steffan ym 1999, ac yng ngwyl yr Urdd yn 2001.

Cwrs creadigol yn ysbrydoli
Cafodd ei hysbrydoli i ysgrifennu drama fuddugol eleni, monolog o'r enw Ystafell Dywyll, pan oedd ar gwrs wyth mis yn y Coleg Ffilm Ewropeaidd yn Ebeltoft, yn Nenmarc, meddai.

Mae'n lle creadigol iawn, coleg rhyngwladol ydi e, ac roedd pobl o 27 o wledydd yno. Roedd gen i ffrindiau ar y cwrs oedd wedi bod yn byw yn Barcelona, Paris a Llundain, ac yn sôn am eu profiadau o fyw ar eu pennau eu hunain. Wnaeth hyn wneud i mi feddwl, beth allai ddigwydd i chi os ydych chi'n byw ymhell i ffwrdd ar eich pen eich hun, meddai Luned yn disgrifio ychydig ar gynnwys y ddrama.

Stori merch sydd yma, sydd wedi gadael Cymru ers peth amser ac yn byw ar ei phen ei hun yn Llundain, ac yn marw o gancr ar yr ysgyfaint. Does dim un thema iddi, a dw i'n gobeithio y bydd hyn yn agored i'r gynulleidfa.

Gweld gobaith yn nyfodol y ddrama
Er mai sgriptio ar gyfer rhaglenni dogfen a ffilmiau byrion yr oedd Luned gan fwyaf yn Nenmarc, mae dal yn gweld y ddrama fel cyfrwng yn werthfawr iawn gan edrych yn bositif ar ddyfodol y ddrama Gymraeg.

Dw i'n teimlo'n eitha positif. Mae yna le i wella, ond mae pethau yn sicr yn gwella yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae'n beth grêt i weld datblygiadau fel y Cwmni Theatr Cenedlaethol a Chanolfan y Mileniwm ac ati.

Luned EmyrMonolog yn herEr bod Luned Emyr yn hen law ar ysgrifennu dramâu, ac ar gyfer y teledu, mae'n cyfaddef bod ysgrifennu monolog wedi bod yn dipyn o her iddi ar gyfer y gystadleuaeth eleni.Dyma'r fonolog hir gynta i fi sgrifennu, ac mi r'on i'n ymwybodol o'r her! meddai.

Mae Luned yn gweithio ar liwt ei hun ar hyn o bryd, yn cyd-sgriptio gyda'i ffrind Richard Martin, yn ysgrifennu ffilm a rhaglenni dogfen. Mae Luned Emyr hefyd wedi bod yn ysgrifennu ar gyfer y gyfres Tipyn o Stad o S4C, ac mae dwy ffilm o'i gwaith wedi eu cynhyrchu ar gyfer y teledu.Cefndir
Chwedlau'r ardal

Arlwy'r wythnos

Y Steddfod ar y wal

Maes godidog

Yn yr awyr iach a Thir na n-Og

lluniau'r wythnos
Brasgamu ym Margam (1)

Brasgamu ym Margam (2)

Brasgamu ym Margam (3)

Brasgamu ym Margam (4)

Lluniau dydd Llun

Lluniau dydd Mawrth

Lluniau o'r Eisteddfod

Lluniau dydd Mercher

Lluniau dydd Iau

Arddangosfa Celf a Chrefft

Lluniau Crysau-T

Lluniau dydd Gwener

Lluniau dydd Sadwrn

Cysylltiadau eraill
Enillwyr llwyfan
 


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy