bbc.co.uk
Home
Explore the BBCTestun yn unig

Tweenies
MAWRTH
18fed Tachwedd 2014

amser newyddamser
newydd

amser bochaamser
bocha

amser teleduamser
teledu

amser storiamser
stori

amser canuamser
canu


Bob y Bildar
Bob y Bildar


Fimbles
Y Fimbles yn Gymraeg


CBeebies

BBC Cymru'r Byd
BBC Cymru'r Byd
Darganfod tymor y gwanwyn Y Gwanwyn
Darganfod tymor y gwanwyn gyda Jake.
Y gwanwyn
teithiau Bella
Hanes Dewi Sant
Dewch i wybod mwy am ddydd Gwyl Dewi!
Dewi Sant
Tywydd cyfnewidiol Pam nad yw'r tywydd yr un fath ym mhob man?
Dewch i wybod am y tywydd ar hyd lled y byd gyda Jake!
Tywydd cyfnewidiol
Be' sy'n digwydd i'r glaw?
Be' sy'n digwydd i'r glaw?
Dewch i wybod am y cylch dwr gyda Jake!
Be' sy'n digwydd i'r glaw?
Be 'di enfys?
Be 'di enfys?
Dewch i wybod am y tywydd gyda Fizz!
Lliwiwch y lluniau!
Be 'di enfys?
Milo's real world adventure
Dewch i wybod am eliffantod!
Be 'di'r gwahaniaeth?
neu lliwiwch nhw!
Dewch i wybod am eliffantod!
outer space Saethwch i'r gofod eithaf!
Ar antur i deyrnas yr haul!
Lliwiwch y lluniau!
Jake's real world adventure
Bella's real world adventure
Teithiwch ar y Tiwb!
Dewch i wybod sut mae mynd o gwmpas!
Lliwiwch y lluniau!
getting around


telly timeAmser Teledu

parent infoNod dysgu cynnar: Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd
Y nod yma yw llunio sylfeini ar gyfer pynciau fel gwyddoniaeth,hanes, daearyddiaeth, D.T. ac I.C.T. Dylid trefnu gweithgareddau sy'n rhoi profiad uniongyrchol, yn sbarduno ymchwil a datrys problemau, meddwl yn feirniadol a thrafod. Dylid chwilio am gymysgedd gytbwys o weithgareddau oddi mewn ac allan yn yr awyr iach. Bydd hyn yn cael ei hyrwyddo trwy gymryd rhan yn ein 'hanturiaethau', cyfawni rhai o'n gweithgareddau ewch a gwnewch, sy'n dod cyn bo hir, a thrafod beth ydych yn ei wneud gyda'ch plentyn.


toptop
tudalen
cartref