bbc.co.uk
Home
Explore the BBCTestun yn unig

Tweenies
MAWRTH
18fed Tachwedd 2014

amser newyddamser
newydd

amser bochaamser
bocha

amser teleduamser
teledu

amser storiamser
stori

amser canuamser
canu


Bob y Bildar
Bob y Bildar


Fimbles
Y Fimbles yn Gymraeg


CBeebies

BBC Cymru'r Byd
BBC Cymru'r Byd


Helo! Judy ydw i. Fi sy'n rhedeg y cylch chwarae ac mae Max a finnau'n edrych ar ôl y Tweenies tra'u bod nhw yma.

Oren yw fy hoff liw. 'Dwi'n hoffi bwyta orenau hefyd a llawer o ffrwythau a llysiau eraill. 'Dwi'n hoffi tyfu rhai ohonyn nhw yn fy ngardd adre.

Mae bob amser llawer i'w wneud - yn trefnu pethau, yn gwneud yn sicr bod gennym ni bopeth sydd ei angen, a thrwsio pethau sydd angen mendio!

Weithiau mae Max a finnau'n mynd ar wibdeithiau gyda'r Tweenies - aethon ni i lan y mor i gael picnic mor-ladron unwaith, ac ar dro arall fe aethon ni i weld ble mae ein sbwriel yn mynd a'r holl bethau mae modd eu hailgylchu.

Rydyn ni'n canfod llawer o bethau ar ein cyfrifiadur hefyd, o fideos i CD ROMS - ac weithiau mi ddefnyddiwn ni'r We i ddarganfod am bethau, fel eliffantod.
  Rwy'n hoffi gwrando ar gerddoriaeth - unrhyw beth gyda thiwn dda - ac rwy'n hoff o ganu hefyd.Pwy hoffet ti gwrdd nesa'?

toptop

Tweenies © BBC 1998. © BBC Worldwide 2001. Tweenies is a Tell-Tale production for the BBC
tudalen
cartref