bbc.co.uk
Home
Explore the BBCTestun yn unig

Tweenies
MAWRTH
21ain Hydref 2014

amser newyddamser
newydd

amser bochaamser
bocha

amser teleduamser
teledu

amser storiamser
stori

amser canuamser
canu


Bob y Bildar
Bob y Bildar


Fimbles
Y Fimbles yn Gymraeg


CBeebies

BBC Cymru'r Byd
BBC Cymru'r Byd


Helo! Fizz ydw i. 'Dwi'n dair, bron yn bedair.

Pinc yw fy hoff liw - pinc fel fy ffrog - a 'dwi wrth fy modd yn gwisgo gleiniau yn fy ngwallt.
Mae Bella a finnau'n ffrindiau gorau, ond 'dwi'n hoffi helpu Jake hefyd.

'Dwi'n hoffi yfed sudd oren a bwyta moron, pasta, pinafal a chandi-fflos!'

Dwi wir yn hoffi bwyta "breuddwyd caws" i ginio yn enwedig pan mae mam yn torri'r crystyn oddi ar y bara!


'Dwi'n hoffi gwneud pethau - mae pethau disglair yn hyfryd - a 'dwi'n hoffi paentio hefyd.
'Dwi wrth fy modd yn mynd ar deithiau, i ymweld â llefydd fel ffermydd, llong camlas neu hen hen dy. Weithiau 'dyn ni'n actio storïau a 'dwi wir yn hoffi pan 'dwi'n medru bod yn dywysoges. Bues i'n Eira Wen unwaith, a morforwyn dro arall! Mae gwisgo i fyny yn grêt!

Pwy hoffet ti gwrdd nesa'?

toptop

Tweenies © BBC 1998. © BBC Worldwide 2001. Tweenies is a Tell-Tale production for the BBC
tudalen
cartref