bbc.co.uk
Home
Explore the BBCTestun yn unig

Tweenies
MAWRTH
18fed Tachwedd 2014

amser newyddamser
newydd

amser bochaamser
bocha

amser teleduamser
teledu

amser storiamser
stori

amser canuamser
canu


Bob y Bildar
Bob y Bildar


Fimbles
Y Fimbles yn Gymraeg


CBeebies

BBC Cymru'r Byd
BBC Cymru'r Byd


Helo, Doodles y Ci ydw i. Rwy'n 6 oed, sy'n ganol oed mewn amser cwn!
Rwy'n hoffi bwyta fy mwyd ci, gydag asgwrn neu ddau i'w ddilyn a dipyn o ddwr hyfryd.
Rwy' hefyd yn hoffi bwyta llwyth o'r rhain
   
Rwy wir yn mwynhau gwneud jôcs bach a chysgu - yn enwedig ar fy mag ffa. Ac mae'n hwyl fawr ymuno gyda'r gweddill pan mae'r Tweenies yn canu caneuon ac yn chwarae gemau.

Rwy'n hoffi'r Tweenies i gyd a Judy a Max ond 'dwi ddim yn ei hoffi pan mae rhywun yn drist.
Hefyd, 'dwi ddim yn hoffi mynd yn sownd mewn coeden!Pwy hoffet ti gwrdd nesa'?

toptop

Tweenies © BBC 1998. © BBC Worldwide 2001. Tweenies is a Tell-Tale production for the BBC
tudalen
cartref