bbc.co.uk
Home
Explore the BBCTestun yn unig

Tweenies
SADWRN
19eg Ebrill 2014

amser newyddamser
newydd

amser bochaamser
bocha

amser teleduamser
teledu

amser storiamser
stori

amser canuamser
canu


Bob y Bildar
Bob y Bildar


Fimbles
Y Fimbles yn Gymraeg


CBeebies

BBC Cymru'r Byd
BBC Cymru'r Byd

storïau
Starship Tweenies!Llong Ofod y Tweenies!
Ymuno â Chapten Jake a'r Tweenies mentrus ar eu taith drwy'r gofod! Darllen y stori a chwarae'r gemau!


Ymweld â Jangles y Clown
gyda Jake a darganfod sut y daeth i fod yn glown hapusa'r byd!Penelope Binc y Dywysoges Pop!
Cwrdd â'r hyfryd Penelope Binc, hoff degan Fizz, yn y Siop Deganau Hud

Darllen am Dyn y Dotiau
Allech chi ei helpu i ddatrys y posau?
story time amser stori

parent infoNod dysgu cynnar: Cyfathrebu, iaith a llythrennedd
Mae cysylltiad agos rhwng medr a sgiliau iaith. Gellir datblygu'r sgiliau hyn trwy siarad ag oedolion a chyfoedion a thrwy wrando arnynt. Gellir datblygu'r sgil hefyd trwy gyfleu syniadau a theimladau a chymryd rhan mewn gweithgareddau cerddorol, drwy gysylltu llythrennau synau, drwy weld a defnyddio geiriau cyfarwydd a thrwy wylio oedolion yn ysgrifennu. .
toptop

Tweenies © BBC 1998. © BBC Worldwide 2001. Tweenies is a Tell-Tale production for the BBC
tudalen
cartref
xx
toptop

Tweenies © BBC 1998. © BBC Worldwide 2001. Tweenies is a Tell-Tale production for the BBC
tudalen
cartref