bbc.co.uk
Home
Explore the BBCTestun yn unig

Tweenies
MAWRTH
18fed Tachwedd 2014

amser newyddamser
newydd

amser bochaamser
bocha

amser teleduamser
teledu

amser storiamser
stori

amser canuamser
canu


Bob y Bildar
Bob y Bildar


Fimbles
Y Fimbles yn Gymraeg


CBeebies

BBC Cymru'r Byd
BBC Cymru'r Byd

Drymiau Milo


Clicio ar y llenni i gychwyn y gêm!

Fe fedri di:
  • Clicio ar bob drwm neu symbal gyda'r llygoden
  • neu Bwyso unrhyw allwedd gyda dy allweddell
Mae gan bob drwm neu symbal ei rif ei hun ar yr allweddell, fel isod:

0 Drwm Bas
1 Tom Llawr
2 Drwm Tannau
3 Het Uchel
4 Cloch buwch
5 Triongl
6 Het Uchel Agored
7 Symbal Reid
8 Symbal Clec
9 Symbal Sblas


helpMae angen y rhaglen atodol "Flash" er mwyn i'r gêm yma weithio.


parent infoNôd dysgu cynnar: Datblygiad creadigol
Nôd dysgu cynnar: Datblygiad creadigol Y mae'r nôd hon yn ymwneud â phethau fel celf, cerddoriaeth, dawns chwarae rhannau a chwarae dychmygol. Ar gyfer y gweithgareddau hyn dylid darparu amgylchedd sy'n sbarduno. Ar y safleoedd cyn-ysgol y mae llawer o'r gemau yn cymell creadigrwydd trwy greu pethau, lliwio, canu a dawnsio i ganeuon. Beth am gael eich plentyn chi i wneud llun a'i anfon i'r oriel? Gallant wneud llun o'u teulu, eu cartref neu eu ffrindiau.


toptop
tudalen
cartref

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy