bbc.co.uk
Home
Explore the BBCTestun yn unig

Tweenies
MAWRTH
18fed Tachwedd 2014

amser newyddamser
newydd

amser bochaamser
bocha

amser teleduamser
teledu

amser storiamser
stori

amser canuamser
canu


Bob y Bildar
Bob y Bildar


Fimbles
Y Fimbles yn Gymraeg


CBeebies

BBC Cymru'r Byd
BBC Cymru'r Byd

Dewis cân!Bydd rhestr o ganeuon yn ymddangos yma yn fuan

Hei, Ffrind Wyt Ti'n Barod i Fynd?

Doodles Diog

Mae Pawb yn Clapio Dwylo

I Fyny'r Mynydd

I Mewn i'r Jyngl

Os Ti'n Hapus....

Rhwyfo, Rhwyfo'r Cwch

Pen, Ysgwyddau, Coesau, Traed

Rownd y Mynydd

Un Bys, Un Bawd


parentsNod Dysgu Cynnar: Datblygiad creadigol
Y mae'r nod hon yn ymwneud â phethau fel cerddoriaeth, celf, dawns a'r dychymyg. Dylid sicrhau awyrgylch sy'n sbarduno ar gyfer y gweithgareddau hyn. Y mae yna bethau gwych ar safle'r Tweenies i sbarduno creadigrwydd trwy gân a dawns. Beth am gymell eich plentyn i ganu rhai o ganeuon y Tweenies neu greu dawnsiau neu hyd yn oed greu rhythmau gwych efo drymiau Milo? Y mae dysgu geiriau caneuon yn fodd i ddatblygu iaith wrth i blant ddod i adnabod geiriau a llythrennau ochr yn ochr a cherddoriaeth.Drymiau Milo
Chwaraewch gyda
Drymiau Milo!


toptop
tudalen
cartref

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy