bbc.co.uk
Home
Explore the BBCTestun yn unig

Tweenies
MAWRTH
18fed Tachwedd 2014

amser newyddamser
newydd

amser bochaamser
bocha

amser teleduamser
teledu

amser storiamser
stori

amser canuamser
canu


Bob y Bildar
Bob y Bildar


Fimbles
Y Fimbles yn Gymraeg


CBeebies

BBC Cymru'r Byd
BBC Cymru'r Byd

Gwneud Wig


print out
1. Torri'r cardbord pinc yn siap cylch.
Yna, torri'n syth drwodd i'r canol.
2. Plygu'r cardbord i siap het.
3. Gludo smotiau glud dros yr het i gyd.
4. Gludo ymlaen y stribedi gwahanol o bapur sgleiniog.
Nawr rwyt ti'n barod am barti gyda dy wig!
makes listgwneud pethau
toptop
tudalen
cartref