bbc.co.uk
Home
Explore the BBCTestun yn unig

Tweenies
MAWRTH
18fed Tachwedd 2014

amser newyddamser
newydd

amser bochaamser
bocha

amser teleduamser
teledu

amser storiamser
stori

amser canuamser
canu


Bob y Bildar
Bob y Bildar


Fimbles
Y Fimbles yn Gymraeg


CBeebies

BBC Cymru'r Byd
BBC Cymru'r Byd


gemau list gemau

parent infoNod dysgu cynnar: Datblygiad mewn Mathemateg
Mae sgiliau mathemategol yn cael eu sbarduno trwy gyfrif, cymharu, didoli, chwilio am batrymau, gweithio gyda rhifau, siapiau, gwagleoedd a phatrymau mewn gweithgareddau sy'n hwyl yn hytrach na thrwy ymarferion mathemategol noeth. Gellir datblygu dealltwriaeth o fathemateg yn llwyddiannus trwy gyfrwng caneuon, straeon, gemau a chwarae dychmygus. Mae yna gryn dipyn o waith cyfrif ar y safleoedd ac mae yna gemau sy'n golygu cyfrif gyda phlant.


toptop
tudalen
cartref

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy