bbc.co.uk
Home
Explore the BBCTestun yn unig

Tweenies
MAWRTH
18fed Tachwedd 2014

amser newyddamser
newydd

amser bochaamser
bocha

amser teleduamser
teledu

amser storiamser
stori

amser canuamser
canu


Bob y Bildar
Bob y Bildar


Fimbles
Y Fimbles yn Gymraeg


CBeebies

BBC Cymru'r Byd
BBC Cymru'r Byd

orielbrush
Yn yr oriel rydyn ni'n dangos eich lluniau gwych chi i gyd. Ry'n ni'n rhoi un newydd i fyny bob dydd felly cydiwch yn eich peniau a phensiliau ac anfon y campweithiau i mewn!

Lluniau bendigoglus!

Bella
Bella
Doodles
Doodles
Fizz
Fizz
Jake
Jake
milo
Milo
The Group
Y Grwp

Judy
 

colour & printGwnewch lun o'r Tweenies, neu argraffwch un yma
Cofio rhoi eich enw, eich oed, a ble rydych yn byw. Ac wrth gwrs, dewch yn ôl i weld eich lluniau yn yr oriel!
Yn anffodus ni allwn ddychwelyd lluniau a ddaw yn y post.amser bocha amser bochaAnfon eich campweithiau i'r cyfeiriad isod

Tweenies oriel
Room E900
East Tower
BBC Television Centre
Wood Lane
London
W12 7RJ

neu drwy e-bost at
tweenies@bbc.co.uk

parent infoNôd dysgu cynnar: Datblygiad creadigol
Nôd dysgu cynnar: Datblygiad creadigol Y mae'r nôd hon yn ymwneud â phethau fel celf, cerddoriaeth, dawns chwarae rhannau a chwarae dychmygol. Ar gyfer y gweithgareddau hyn dylid darparu amgylchedd sy'n sbarduno. Ar y safleoedd cyn-ysgol y mae llawer o'r gemau yn cymell creadigrwydd trwy greu pethau, lliwio, canu a dawnsio i ganeuon. Beth am gael eich plentyn chi i wneud llun a'i anfon i'r oriel? Gallant wneud llun o'u teulu, eu cartref neu eu ffrindiau.

toptop
tudalen
cartref

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy