bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Tramor

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Tramor
Gogledd a Chanol America
De America
Ewrop
Affrica
Dwyrain Canol
Asia
Awstralasia a'r Môr Tawel

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Cofio pen-blwydd yn Romania
gan Dewi Jones
Byddai Ionawr 26 yn ddiwrnod arbennig yn yr hen Romania.

"Diwrnod pen-blwydd ein hannwyl arweinydd, prif ysgrifennydd ein cenedl ac arweinydd y lluoedd arfog" - dyna fyddai brawddeg agoriadol rhaglen unig sianel deledu Romania.

Am un diwrnod bydde taw ar y newyddion Orwelaidd yn sôn am ffatrïoedd yn chwalu targedau a llwyddiant ysgubol y cynllun amaethyddol bondigrybwyll gyda dwyawr o arwr addoli'r bachgen pen-blwydd!

Dathliadau yn y Plaza
Uchafbwynt y noson oedd 'dathliadau' y bobl yn y Plaza o flaen adeilad y llywodraeth gyda'r dorf yn gwrando ar Ceausescu yn darllen araith hirwyntog yn eu hannog i weithio'n galetach.

Llun wedi ei ddelfrydu o Ceausescu Dramor gwelwyd Ceausescu fel gwladweinydd medrus a ddilynodd polisi sosialaeth' annibynnol ac fe'i dderbyniwyd yn westai gan arweinwyr y byd. Cafodd ei enwi'n farchog gan frenhines Lloegr anrhydedd a dynnwyd yn ôl dim ond ychydig oriau cyn ei ddienyddiad.

Troi'n baranoia
Trodd personoliaeth garismataidd ei ieuenctid yn baranoia patholegol. Ofnodd y byddai pobl yn ceisio ei wenwyno wrth iddo deithio dramor a chymerai gamau eithafol i amddiffyn ei hun..

Daeth a'i ddillad gwely ei hun pan arhosodd ym Mhalas Buckingham a golchai ei ddwylo mewn alcohol ar ôl ysgwyd llaw â phwysigion cenhedloedd eraill.

Pan gafodd Ceausescu gi du yn anrheg gan David Steel, arweinydd y Blaid Rhyddfrydol, bu'n rhaid i lysgennad Romania ym Mhrydain fynd allan i brynu bisgedi iddo yn Llundain a'u postio yn ôl i Bucuresti mewn bag diplomyddol.Ceausescu  a'i wraig, ElenaDiddorol cymharu bywyd breintiedig y ci a'r driniaeth a dderbyniodd unrhyw un a wrthwynebai ei unbennaeth. Bu farw miloedd o'i wrthwynebwyr gwleidyddol yn adeiladu'r sianel rhwng y Danube a'r Môr Du. Camlas sydd bellach yn segur.

Gorchymyn i saethu
Daeth cwymp Ceausescu ym mis Rhagfyr 1989, wedi iddo orchymyn i'r fyddin a'r heddlu cudd saethu ar brotest yn ninas Timisoara.

Penderfynodd y fyddin ochri gyda'r protestwyr. Bu i Ceausescu a'i wraig ffoi mewn hofrennydd ond fe'i darganfuwyd gan y fyddin chwyldroadol.

Ddydd Nadolig 1989 cafodd y ddau eu barnu'n euog o lofruddiaeth ar raddfa eang a'u dienyddio.

Byddai Ceausescu wedi ddathlu ei ben-blwydd yn 86 yn 2004.

ewrop

Romania
Codi gwên yn Romania

Cofio pen-blwydd yn Romania
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy