bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Tramor

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Tramor
Gogledd a Chanol America
De America
Ewrop
Affrica
Dwyrain Canol
Asia
Awstralasia a'r Môr Tawel

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Mordaith i Alaska
Y gyntaf o dair erthygl gan Idris Hughes o Ynys Vancouver, Canada, am ei fordaith i Alaska

Yr ail erthygl: Strydoedd Skagaway

Y drydedd erthygl: Rhew a golau coch. Diwedd y daith

Yn ôl y gwybodusion, y Fordaith i Alaska yw'r fordaith fwyaf poblogaidd yn y byd . Mae'n apelio at bob cenedl dan yr haul gan gynnwys y Cymry wrth gwrs.

Dros y blynyddoedd, 'rwyf wedi cwrdd a chlywed am nifer o drigolion yr Hen Wlad sydd wedi hel eu pac a'i gwadnu hi am Alaska i lwyr ymgolli ym moethusrwydd llongau Holland America, Princess, a Norwegian.

Mi wnes y trip flwyddyn yn ôl yn 2001 ond mae arnaf gywilydd dweud fy mod wedi disgwyl cyhyd, a minnau wedi byw am flynyddoedd rhyw dafliad carreg o Vancouver a Canada Place - cyrchfan y llongau mawr i Alaska.

Dyma fraslun o'm siwrna, gan obeithio y bydd yr antur yn codi awch arnoch .


Dydd Llun Mai 14
Gadael Vancouver a Canada Place brynhawn Llun a hwylio dan Bont y Lion's Gate a chyfeirio tuag at yr Inside Passage.

Dydd Mawrth Mai 15
Hwylio heibio Port Hardy ar Ogledd Ynys Vancouver i'r Queen Charlotte Sound a heibio Ynysoedd Queen Charlotte i'r gorllewin, a Prince Rupert ar y tir mawr i'r dwyrain.

Erbyn hyn, wedi cael blas ar y bwyd moethus a'r gwasanaeth dihafal, yn ogystal â darganfod ein ffordd o gwmpas y Volendam. Yn hwyr y prynhawn ac ar ol swper, cerdded dair gwaith o gwmpas dec 3.

Hyn yn gyfartal a milltir ar y tir. Digon oer oedd hi, a diolch am ein cotia gaeaf a singlet wlan gynnes!

Dydd Mercher Mai 16

Cyrraedd Juneau, Alaska. Erbyn hyn 'rydym wedi teithio 780 nm (nautical miles) o Vancouver. Y tymheredd yn 48F/ 9C ond yn heulog.

Croeso i Juneau. Ym 1880 darganfuwyd aur yn y Silver Bow Basin gan Joe Juneau a Richard Harris. O ganlyniad, daeth Juneau , prifddinas Alaska i fodolaeth.

Aur oedd prif gynhaliaeth Juneau tan 1944, pryd y cauwyd y Treadwell - y gloddfa aur enwog. Gwnaeth nifer o bobl eu ffortiwn yn y "gold rush" ond ni fu Juneau na Harris mor ffodus .

Bu farw Juneau mewn cyflwr anghenus yn yr Yukon yng Nghanada a gorfu cael casgliad i brynu arch iddo a'i gludo adref i'w gladdu yn Juneau.Nid oes ffordd yn arwain i mewn nac allan o Juneau. Popeth yn dibynnu ar un ai long neu awyren. Mae'r dref o 30,000 o bobl yn cysgodi rhwng dau fynydd - Mount Juneau a Mount Roberts. Y ddau yn uwch na'r Wyddfa.

Heddiw, ymweld â'r Mendenhall Glacier; rhai ohonom mewn bws a rhai mewn helicoptyr. Gwangalon ydym ni'n dau ac mi ddewisom y bws.

Mae Rhewlif Mendenhall yn rhyfeddod naturiol. Yn afon o rew deuddeng milltir o hyd a milltir a hanner o led . Cawsom dipyn o drafferth felly i reoli ein hunain rhag dweud dewcs!!

Yn y prynhawn, ymweld â Phrifysgol De Alaska ac yna taith o gwmpas Deorfa Bysgod y tu allan i'r dref. Cawsom dipyn o samwn Alaska i'w flasu . Yna, ymweld a'r Red Dog Saloon; lle gwyllt iawn gyda merched drwg a dynion croeslygeitiog.

Blawd llif ar y llawr fel y gall pobl boeri nerth esgyrn eu pen.

Yr atyniad i ni oedd gweld llawddryll Wyatt Earp mewn blwch gwydr uwchben y bar. Y ddeddf pryd hynny oedd gadael arfau yng ngofal y sheriff. Ni ddychwelodd Earp i Juneau i nôl ei wn.

Cred rhai iddo ymadael am Seattle.
Nid arhosom ninnau chwaith, am beint!

Cerfddelw Patsy Ann.
Bull terrier byddar a mud oedd Patsy Ann yn byw yn Juneau yn 1930au.

Pan gyrhaeddau llongau stêm borthladd Juneau, byddai Patsy yn ymwybodol o hyn a rhuthrai allan i'w croesawu, ac ymborthi ar sgraps a roddai'r ymwelwyr iddi.

Bu farw Patsy yn 1942 ac mi gafodd gynhebrwng mawreddog.

Daeth tyrfa fawr ynghyd i weld ei harch yn ymollwng yn dyner i'r Gastineau Channel. Heddiw, mae cerfddelw pres o Patsy Ann ar lwythfa Marine Park i groesawu pawb sydd yn ymweld a Juneau, Alaska.

Mwy i ddod - edrychwch eto yr wythnos nesaf - daliwch eich gafael

Yr ail erthygl
Y drydedd erthygl
ewrop

Unol Daleithiau America
Barddoniaeth mewn maen a phren

Gŵyl Dewi 2007
Taffia Chicago


Profiad Cymro ym
Marathon Boston


Ceisio cerflun i Madog

Dysgu Cymraeg ym
mro John Wayne!


Dathlu yng Nghwm Jones!.

Aloah Hawaii

Hawaii: Rhywbeth i bawb yn Kauai

Cwyn Cymry Arizona am y Wall Street Journal

Cofio Goronwy ymhell o gartref

Etholiad America

Lobsgows etholiadau'r Unol Daleithau

Dysgu Cymraeg yng nghefn gwlad Efrog Newydd

Cymraes yn Chicago

Dosbarth Cymraeg Pittsburgh

Cyfarchion o Siapan, Dubai a'r America

Dathlu Gwyl Dewi yng Ngwlad y Chwys...

Ci'r Cymry fu'n nofio gydag Arlywydd America

Cymdeithas Gymraeg yn yr Unol Daleithiau

Côr sy'n uno cyfandir

Neges Gŵyl Dewi Bush!

'Pawb a'i Farn' yn Efrog Newydd

Cynghrair Gymraeg Arizona

Ymlacio a dysgu termau newydd

Ar yr hewl yn America

Ymgartrefu mewn ardal gyfeillgar

Etholiad Arlywyddol 2004

Dilyn yr etholiad

Cyhoeddi buddugoliaeth

Galwadau ffôn wrth y miloedd

Dilyn yr etholiad - 3

Dilyn yr etholiad arlywyddol

Aled Edwards yn yr America
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy