BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

18 November 2014

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Contact Us

Dolenni Cyswllt

cysylltiadau

Manylion cyswllt y Canolfannau Iaith

Cysylltiadau defnyddiol ar gyfer tiwtoriaid.

BBC Cymru

Ebost: learnwelsh@bbc.co.uk

Ffôn: (029) 2032 2026

Canolfan Cymraeg i Oedolion: Caerdydd a Bro Morgannwg

Ebost: cymraegioedolion@cf.ac.uk

Ffôn: (029) 2087 4710

Canolfan Cymraeg i Oedolion: Canolbarth Cymru

Ebost: stm@aber.ac.uk

Ffôn: (01970) 621580

Canolfan Cymraeg i Oedolion: De-Orllewin Cymru

Ebost: cymraegioedolion@abertawe.ac.uk

Ffôn: (01792) 295766

Canolfan Cymraeg i Oedolion: Gogledd Cymru

Ebost: l.gruffydd@bangor.ac.uk

Ffôn: (01248) 382752

Canolfan Cymraeg i Oedolion: Gwent

Ebost: welsh@coleggwent.ac.uk

Ffôn: (01495) 333710

Canolfan Cymraeg i Oedolion: Morgannwg

Ebost: welsh@glam.ac.uk

Ffôn: (01443) 483600

Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru

Ebost: lowri.morgan@cbac.co.uk

Ffôn: (029) 2026 5000

Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru

Ebost: post@nantgwrtheyrn.org

Ffôn: (01758) 750334

Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Ebost: post@bwrdd-yr-iaith.org.uk

Ffôn: 029 2087 8000

Cyngor Llyfrau Cymru

Ebost: castellbrychan@cllc.org.uk

Ffôn: 01970 624151

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ebost: gwyb@eisteddfod.org.uk

Ffôn: (029) 2076 3777

Mentrau Iaith Cymru

Ebost: iwan@mentrauiaith.cymru247.net

Ffôn: 01492 642357

Acen

Ebost: post@acen.co.uk
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy