BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

18 November 2014

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Contact Us

Deunyddiau Sain

logo Radio Cymru

Detholiad o raglenni Radio Cymru

Cyfle i ddysgwyr da ymgyfarwyddo ag amrywiadau'r iaith lafar.
Ceir copïau o'r deunyddiau isod yn y llyfr Gwrando'n Astud.

Gwrando'n Astud - copi pdf

Gwrando'n Astud - ddogfen Word

01. Arfon yn siarad â Beti George am ddyddiau ysgol (2.35)

Y darlledwr, Arfon Haines Davies yn adrodd ei brofiadau yn ddisgybl mewn dwy ysgol wahanol iawn i'w gilydd

02. Adroddiad ffyrdd (1.00)

Wil Morgan yn cyflwyno adroddiad ar gyflwr y ffyrdd

03. Penawdau'r newyddion (1.00)

Cyhoeddwr yn rhestru penawdau'r newyddion

04. Eitem newyddion - Codi tai yn Llanelwy (0.40)

Eitem yn trafod problemau ehangu tref fach yng ngogledd-ddwyrain Cymru

05. Pobl ifanc Gwent yn sôn am y Gymraeg (1.35)

Disgyblion Ysgol Gwynlliw, Gwent yn esbonio eu hagwedd iach at y Gymraeg

06. Cyflwyno cais (2.20)

Dai Jones yn cyflwyno cais gan wrandawr ar y rhaglen 'Ar Eich Cais'

07. Dyfalu'r flwyddyn (1.03)

Hywel Gwynfryn yn cofio rhai o ddigwyddiadau blwyddyn arbennig

08. Cymraeg yn y gofod (0.50)

Hanes y Gymraeg yn cael ei siarad yn y gofod am y tro cyntaf

09. Adroddiad tywydd a ffyrdd (1.03)

Enghraifft o ragolygon y tywydd ac adroddiad ffyrdd

10. Darn o bregeth (3.56)

Dyma enghraifft o arddull hamddenol pregethwr yn trin ei destun wrth ei bwysau. Mae'r darn yn cynnwys nifer o dermau crefyddol a diwinyddol

11. Twm Elias yn siarad am bryfed cop (2.05)

Yma mae'r Dr Twm Elias yn sôn am rai o'r traddodiadau a chwedlau sy'n gysylltiedig â phryfed cop / corynnod

12. Hanes cath dew (1.24)

Hanes Guto Siôn, cath o Lanberis, sydd wedi tyfu'n rhy dew

13. Cân werin (1.42)

Meredydd Evans yn canu cân ychen draddodiadol o Forgannwg

14. Hanes Llywelyn ein Llyw Olaf (3.50)

Rhan o feirniadaeth y Dr Geraint Bowen ar gystadleuaeth y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch, 1982

15. Pontypridd ac Uganda (5.50)

Alun Thomas yn cyfweld ag aelodau 'Pont' - y grŵp sydd wrthi'n datblygu partneriaeth rhwng Pontypridd a Mbale, tref yn Uganda

16. Trafod y newid yn yr hinsawdd (5.50)

Tri o bobl yn trafod beth sydd gan y papurau i'w ddweud am y newid yn yr hinsawdd

17. Dal Saddam Hussein (3.30)

Ymateb pobl i'r newyddion bod Saddam Hussein wedi ei ddal

18. Bardd yn trafod ei bywyd (2.33)

Y bardd, Mari George yn trafod ei bywyd a'i hysgrifennu

19. Trafod problem (6.12)

Cafodd Wyn a Megan Roberts eu siomi pan aethon nhw ar eu gwyliau i Weymouth. Mae Wyn yn disgrifio beth yn union a ddigwyddodd

20. Sylwebaeth ar gêm rygbi (2.44)

Huw Llywelyn Davies yn sylwebu ar y gêm rhwng Cymry a Seland Newydd yn 2006

21. Dysgu plant gartref (4.08)

Trafod addysgu plant yn y cartref wrth i grŵp o blant a rhieni ymweld ag Amgueddfa Wlân Tre-fach

22. Trafod y ffilm 'Wizard of Oz' (3.44)

Sgwrs am fersiwn newydd digidol o'r ffilm enwog

23. Trafod cynllun stampiau'r Nadolig (5.58)

Trafodaeth am gynllun stampiau Nadolig 2006 y Post Brenhinol rhwng llefarydd Swyddfa'r Post, gweinidog ac anffyddiwr

24. Cofio teulu Sylvia Pankhurst (4.45)

Elinor Wyn Reynolds yn siarad am Sylvia Pankhurst, aelod o deulu enwog a frwydrodd dros wahanol hawliau dynol

25. Iolo Williams yn sôn am adar (2.06)

Gerallt Penant yn sgwrsio â'r naturiaethwr, Iolo Williams am adar

26. Sgwrs â Ray Gravell am actio (4.40)

Y cyn-chwaraewr rygbi a darlledwr, Ray Gravelle yn sôn am ei yrfa fel actor

27. Trafod y defnydd o 'ti' a 'chi' yn Gymraeg (4.07)

Trafodaeth am y gwahanol arferion wrth gyfarch pobl yn 'ti' neu'n 'chi'

28. Sgwrs rhwng Tomos Morse a'r actor Ioan Gruffydd (5.36)

Tomos Morse yn holi Ioan Gruffydd am ei waith ac yn rhannu rhai o'i brofiadau

29. Beti George yn cyfweld â'r Dr. Gwynfor Evans (4.32)

Beti George yn siarad â'r diweddar Dr Gwynfor Evans am y Cynulliad, mewnfudwyr a'r iaith Gymraeg

30. Sylwebaeth pêl-droed (2.55)

Disgrifiad o'r gêm rhwng Cymru ac Ynys Cyprus yn 2006

31. Dafydd Iwan yn sôn am ddechrau ei yrfa (3.15)

Dafydd Iwan yn sôn am ddechrau canu a'r dylanwadau a fu arno

32. Dyfan Roberts yn darllen stori arswyd (2.11)

Yn y darn hwn mae'r actor, Dyfan Roberts, yn darllen rhan o stori gyffrous

33. Guto Roberts yn sôn am gymeriad gwreiddiol (2.44)

Guto Roberts yn sôn am Rol, Croesor Bach, un o gymeriadau gwreiddiol pentref Croesor

34. Atgofion Dr Derec Llwyd Morgan am Gefn-Bryn-Brain (1.08)

Rhan o sgwrs gan yr Athro Derec Llwyd Morgan am ei ardal enedigol

35. Golygu'r 'Cymro' - Atgofion John Roberts Williams (2.34)

Y newyddiadurwr, John Roberts Williams yn sôn am ei gyfnod yn olygydd ar 'Y Cymro'

36. Jonsi'n sgwrsio â Miriam James am ei gwaith mewn siop lyfrau (3.30)

Y cyflwynydd radio, Jonsi, yn sgwrsio â Miriam James, Llangeler, am ei gwaith mewn siop lyfrau ac oriel gelf

37. Beth sydd mewn enw? (4.03)

Llinos Angharad o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn sôn am enwi'r caffi newydd ar gopa'r Wyddfa ychydig cyn cyhoeddi'r enw swyddogol

38. Hunangofiant Victor Spinetti (3.04)

Evan Morgan yn trafod hunangofiant Victor Spinetti ac yn sôn am ei gysylltiad â'r actor
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy