CA3 Ffiseg - Trydan a Magnetedd - L5-6

Er mwyn deall Trydan, mae angen cofio:

Mae pob sylwedd wedi ei wneud o atomau.

Mae atomau wedi eu gwneud o'r un nifer o electronau (gwefr negatif) a phrotonau (gwefr positif).

trydan a magnetedd Mewn sylwedd trydanol niwtral, mae nifer yr electronau = nifer y protonau

Mae'n bosib gwefru ynysydd drwy drosglwyddo gwefrau negatif.

Mae'r grymoedd rhwng gwefrau yn dibynnu ar natur y gwefrau a'r pellter rhyngddyn nhw.


Mae gan ddargludydd wefrau sy'n gallu symud, a'r llif o'r wefr yma yw cerrynt.
trydan a magnetedd

Bydd y cerrynt mewn cylched yn dibynnu ar nifer y celloedd a natur y cydrannau eraill.

Mae maes magnetig yn effeithio ar ddefnyddiau magnetig drwy atynnu neu wrthyrru.
trydan a magnetedd