BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA3 Ffiseg
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Adnoddau Egni a Throsglwyddo
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn

Er mwyn deall Egni, rhaid i ti gofio:
egni a throsglwyddo egni

Mae egni'n ymddangos mewn nifer o ffurfiau.

Mae'n bosib storio egni a'i ddefnyddio i wneud gwaith rhywbryd arall.

Er mwyn gwneud i wrthrychau symud neu wneud i bethau eraill ddigwydd, mae angen egni.

Y mwyaf yw'r grym sy'n ofynnol (neu y mwyaf y newid) y mwyaf yr egni sydd ei angen.

Yr uned egni safonol yw'r joule (J).

egni a throsglwyddo egni
Dydy hi ddim yn bosib creu na dinistrio egni - dim ond ei newid o un ffurf i ffurf arall.

Yr Haul yw prif ffynhonnell egni'r Ddaear.


Defnyddir adnoddau egni adnewyddadwy (e.e. gwynt, solar, tonnau a pren) ac anadnewyddadwy (e.e. glo, olew, nwy a niwclear) i gynhyrchu trydan.

CA2 Ffiseg

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy