BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA3 Ffiseg
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Ddaear a Thu Hwnt
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn

Er mwyn deall 'Y Ddaear a Thu Hwnt', rhaid i ti gofio:

Mae'r Ddaear yn chwildroi ar ei hechelin 'gogledd-de' unwaith pob 24awr, a dyma paham y cawn ddydd a nos.
y ddaear a thu hwnt
Mae'r Ddaear yn cylchdroi o gwmpas yr Haul unwaith pob 365 diwrnod. Mae'r echelin 'gogledd-de' ar ogwydd, ac weithiau yn pwyntio tuag at yr Haul (haf) a weithiau i ffwrdd o'r Haul (Gaeaf).

Mae'r Haul yn gwawrio yn y Dwyrain ac yn machlud yn y Gorllewin, ac ar ei huchaf ar ganol dydd. Mae hefyd yn uwch yn yr awyr yn ystod yr haf nag yn y gaeaf.

Mae cysgodion hir yn ffurfio wrth i'r Haul wawrio a machlud, ac mae'r cysgodion yn fyr ar ganol dydd.

Bod naw planed yng Nghysawd yr Haul a gwybod eu trefn (Mercher, Gwener, Y Ddaear, Mawrth, Iau, Sadwrn, Wranws, Neifion, Plwton).

Mae'r planedau i gyd yn cylchdroi o amgylch yr Haul. Dyma ffordd hawdd i gofio enwau'r planedau:
y ddaear
  Mewn - Mercher
  gwely - Gwener
  y - y Ddaear
  mae - Mawrth
  Ianto'n - Iau
  sâl - Sadwrn
  wedi - Wranws
  naw - Neifion
  pwdin - Plwton

Y pellaf yw'r blaned oddi wrth yr Haul, yr hiraf mae'n cymryd i gwblhau orbit o'i gwmpas.

Planedau

Disgyrchiant sy'n cadw'r planedau mewn orbit - yr agosaf yw'r cyrff a'r mwyaf eu màsau, y mwyaf yw'r grym disgyrchiant sydd rhyngddynt.

Y Lleuad yw lloeren naturiol y Ddaear, sy'n cymryd tua 28 dydd i gwblhau un orbit o'i chwmpas.

Rydyn ni'n defnyddio lloerennau o waith dyn i arsylwi ar y Ddaear ac archwilio tu hwnt iddi.
y ddaear a thu hwnt

CA2 Ffiseg

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy