BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

MAWRTH
21ain Hydref 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA3 Ffiseg
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Ddaear a Thu Hwnt
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn

Er mwyn deall Y Ddaear a Thu Hwnt, rhaid i ti gofio:

Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin 'gogledd-de' unwaith pob 24 awr, a dyma pam rydyn ni'n cael dydd a nos.
y ddaear a thu hwnt
Mae'r Ddaear yn cylchdroi o gwmpas yr Haul unwaith pob 365 diwrnod. Mae'r echelin 'gogledd-de' ar ogwydd, ac weithiau yn pwyntio tuag at yr Haul (haf) a weithiau i ffwrdd o'r Haul (Gaeaf).

Mae'r Haul yn codi yn y Dwyrain ac yn machlud yn y Gorllewin, ac ar ei uchaf ar ganol dydd. Mae hefyd yn uwch yn yr awyr yn ystod yr haf nag yn y gaeaf.

Mae cysgodion hir yn ffurfio wrth i'r Haul godi a machlud, ac mae'r cysgodion yn fyr ar ganol dydd.

Mae naw planed yng Nghysawd yr Haul a rhaid i ti wybod eu trefn (Mercher, Gwener, Y Ddaear, Mawrth, Iau, Sadwrn, Wranws, Neifion, Plwton).

Mae'r planedau i gyd yn cylchdroi o amgylch yr Haul. Dyma ffordd hawdd i gofio enwau'r planedau:
y ddaear
  Mewn - Mercher
  gwely - Gwener
  y - y Ddaear
  mae - Mawrth
  Ianto'n - Iau
  sâl - Sadwrn
  wedi - Wranws
  naw - Neifion
  pwdin - Plwton

Y pellaf yw'r blaned oddi wrth yr Haul, yr hiraf mae'n cymryd i gwblhau orbit o'i gwmpas.
y ddaear a thu hwnt
CA2 Ffiseg

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy