CA3 Cemeg - Metelau ac Anfetelau 1 - L5-6

Er mwyn deall Metelau ac Anfetelau, mae angen cofio:

Metelau ac Anfetelau Mae'r rhan fwyaf o fetelau yn:-

  • solidau sgleiniog ar dymheredd ystafell

  • dargludyddion da o wres

  • dargludyddion da o drydan

  • hyblyg ac yn gryf, gyda dwysedd cymharol uchel

  • tincial wrth eu taro

Mae rhai metelau'n fagnetig.

Mae priodweddau anfetelau'n amrywio'n fawr, mae'r rhan fwyaf yn:-

  • nwyon ar dymheredd ystafell - serch hynny diemwnt yw un o'r sylweddau mwyaf caled a wyddom amdano.

  • dargludyddion gwael o wres a thrydan (ar wahân i graffit sydd yn dargludo trydan).

Mae'r gyfres adweithedd metelau yn dweud wrthym pa mor barod yw metelau i adweithio.

Fe fydd metel sy'n uwch yn y gyfres adweithedd yn dadleoli un sy'n îs.

Mae adweithio metel gydag ocsigen yn rhoi metel ocsid.

Mae adweithio metel gydag asid yn rhoi halwyn a nwy hydrogen.