BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA3 Cemeg
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Adweithiau Cemegol
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn

Er mwyn deall Adweithiau Cemegol, mae angen cofio:

Adwaith cemegol yw'r ffordd o greu sylweddau newydd o rai eraill.

Nid yw'r màs yn newid pan fo adwaith cemegol yn digwydd.

Mae'n anodd iawn cildroi adwaith cemegol.

Mae'n bosib creu cynhyrchion defnyddiol o adweithiau cemegol.

Nid yw rhai adweithiau cemegol, fel hindreuliad creigiau a chyrydu haearn, yn ddefnyddiol.

Mae adweithiau cemegol eraill, fel llosgi tanwyddau ffosil, gwneud alcohol (eplysu), a dadelfennu arian bromid ar ffilm, yn ddefnyddiol.

Mae'n bosib rheoli a defnyddio trosglwyddiadau egni a geir o adweithiau cemegol.

Adweithiau CemegolAdwaith Ecsothermig yw adwaith sy'n rhyddhau gwres i'r amgylchedd.

Adwaith Endothermig yw adwaith sy'n amsugno egni gwres o'r amgylchedd.

Mae llosgi tanwyddau ffosil yn effeithio ar ein hamgylchedd, mae'n

  • achosi glaw asid

  • cynyddu canran y carbon deuocsid yn yr atmosffer

  • effeithio ar arwynebeddau creigiau a metelau yn ogystal ag effeithio pethau byw.

CA3 Cemeg

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy