BBC HomeExplore the BBC

GWENER
11eg Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA3 Cemeg
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Newid Defnyddiau 2
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn

Er mwyn deall Newid Defnyddiau, mae angen cofio:

Nid oes newid màs pan fo newid ffisegol (e.e. mae 1kg o ddŵr yn anweddu i wneud 1kg o stêm). Mae gan bob elfen a chyfansoddyn briodweddau ffisegol gwahanol.

Mae'n bosib darganfod a yw sylwedd yn solid ar dymheredd ystafell (20oC) wrth edrych ar ei ymdoddbwynt a'i berwbwynt.

Mae newid cyflwr yn digwydd heb fod newid tymheredd, ac mae'r tymheredd hwn yn wahanol i wahanol ddefnyddiau.

Mae trosglwyddiad egni'n digwydd pan fo newid mewn cyflwr - rhaid cael egni gwres i ymdoddi haearn.

Mae gan hydoddion wahanol hydoddeddau mewn gwahanol hydoddyddion, ac ar wahanol dymereddau.


Rhaid gwybod sut y ffurfir

  • creigiau igneaidd (crisialau magma yn oeri)

  • creigiau metamorffig (newid dros amser hir o dan wasgedd uchel)

  • creigiau gwaddodol (newid dros amser hir, gweddillion planhigion ac anifeiliaid yn ffurfio haenau sydd o dan wasgedd uchel).

Hindreuliad yw'r broses o dorri cerrig yn llai. Gall y broses fod yn un ffisegol, cemegol neu fiolegol.Yn ystod y gylchred greigiol, mae cerrig igneaidd, metamorffig a gwaddodol yn cael eu newid o un i'r llall yn gyson.


CA3 Cemeg

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy