BBC HomeExplore the BBC

IAU
2il Hydref 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA3 Cemeg
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Newid Defnyddiau 1
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn

Er mwyn deall Newid Defnyddiau, mae angen cofio:

Nid oes newid màs pan fo newid ffisegol (e.e. mae 1kg o ddŵr yn anweddu i wneud 1kg o stêm). Mae gan bob elfen a chyfansoddyn briodweddau ffisegol gwahanol.

Mae'n bosib darganfod a yw sylwedd yn solid ar dymheredd ystafell (20oC) wrth edrych ar ei ymdoddbwynt a'i berwbwynt.

Mae newid cyflwr yn digwydd heb fod newid tymheredd, ac mae'r tymheredd hwn yn wahanol i wahanol ddefnyddiau.

Mae trosglwyddiad egni'n digwydd pan fo newid mewn cyflwr - rhaid cael egni gwres i ymdoddi haearn.

Mae gan hydoddion wahanol hydoddeddau mewn gwahanol hydoddyddion, ac ar wahanol dymereddau.

Newid Defnyddiau
Rhaid gwybod sut y ffurfir

  • creigiau igneaidd (crisialau magma yn oeri)

  • creigiau metamorffig (newid dros amser hir o dan wasgedd uchel)

  • creigiau gwaddodol (newid dros amser hir, gweddillion planhigion ac anifeiliaid yn ffurfio haenau sydd o dan wasgedd uchel).

Mae cerrig yn cael eu torri'n llai gan y tywydd dros amser. Hindreuliad yw enw'r broses hon.


CA3 Cemeg

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy