BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA3 Cemeg
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Newid Defnyddiau 1
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn

Er mwyn deall Newid Defnyddiau, mae angen cofio:

Nid oes newid màs pan fo newid ffisegol (e.e. mae 1kg o ddŵr yn anweddu i wneud 1kg o stêm). Mae gan bob elfen a chyfansoddyn briodweddau ffisegol gwahanol.

Mae'n bosib darganfod a yw sylwedd yn solid ar dymheredd ystafell (20oC) wrth edrych ar ei ymdoddbwynt a'i berwbwynt.

Mae newid cyflwr yn digwydd heb fod newid tymheredd, ac mae'r tymheredd hwn yn wahanol i wahanol ddefnyddiau.

Mae trosglwyddiad egni'n digwydd pan fo newid mewn cyflwr - rhaid cael egni gwres i ymdoddi haearn.

Mae gan hydoddion wahanol hydoddeddau mewn gwahanol hydoddyddion, ac ar wahanol dymereddau.

Newid Defnyddiau
Rhaid gwybod sut y ffurfir

  • creigiau igneaidd (crisialau magma yn oeri)

  • creigiau metamorffig (newid dros amser hir o dan wasgedd uchel)

  • creigiau gwaddodol (newid dros amser hir, gweddillion planhigion ac anifeiliaid yn ffurfio haenau sydd o dan wasgedd uchel).

Mae cerrig yn cael eu torri'n llai gan y tywydd dros amser. Hindreuliad yw enw'r broses hon.


CA3 Cemeg

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy