BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA3 Bioleg
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Gwaed
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn

Er mwyn deall yr uned Gwaed, mae angen cofio:

 • Mae pedair rhan i strwythur gwaed: • (i) celloedd coch - y rhain sy'n cludo ocsigen o'r ysgyfaint i feinweoedd a chelloedd y corff sydd eu hangen ar gyfer resbiradu. Maent yn llai effeithiol ar ôl 120 diwrnod, ac felly fe'u hamnewidir yn gyson. Mae pigment yr haemoglobin yn goch llachar pan fo ocsigen yn bresennol

  (ii) celloedd gwyn - yn cylchredeg o gwmpas y corff fel rhan o'r broses amddiffynnol. Mae llai o'r rhain na chelloedd coch, ac maent yn gallu gwthio drwy leinin y capilarïau gwaed i fewn i feinweoedd y corff er mwyn ymosod ar ficro-organebau

  (iii) platennau - rhan leiaf y gwaed sy'n cynorthwyo ceulo'r gwaed pan fydd rhywun yn cael briw

  (iv) plasma - hylif sy'n cynnwys dŵr yn bennaf. Mae'n dosbarthu mwynau, gwastraff, bwydydd a hormonau trwy'r corff, a chludo gwastraff o gelloedd ar ôl y broses o resbiradu

  Cofiwch

 • Mae rhydwelïau yn anfon gwaed i'r capilarïau o'r galon
 • Mae gwythiennau yn cario'r gwaed o'r capilarïau i'r galon
 • Mae gwythiennau yn cario'r gwaed o'r capilarïau i'r galon ble mae'n cael ei bwmpio i'r ysgyfaint, tryledir y carbon deuocsid allan o'r gwaed, ac amsugnir ocsigen yn ei le
CA2 Bioleg

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy