BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA3 Bioleg
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Resbiradaeth
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn

Er mwyn deall yr uned Resbiradaeth, mae angen cofio:


  • Mae pob cell yn eich corff yn resbiradu, dyma beth sy'n rhoi egni i ni er mwyn cerdded, meddwl, dawnsio ac ati
  • Nid anadlu yw resbiradaeth; adwaith yn cytoplasm y gell yw resbiradaeth
  • Yn resbiradaeth aerobig mae glwcos yn adweithio gydag ocsigen er mwyn ffurfio egni, dŵr a charbon deuocsid
  • Defnyddir yr egni i gadw'r celloedd yn fyw ac mae peth egni yn cael ei storio i'w ddefnyddio pan fo'r angen
  • Yn resbiradaeth anaerobig mae diffyg ocsigen yn golygu bod glwcos yn cael ei droi yn egni a'n asid lactig gan y gell - nid yw'r broses yma mor effeithiol â resbiradaeth aerobig
  • Mae cynnydd mewn asid lactig yn achosi cramp yn y cyhyrau
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â diagram yr ysgyfaint, ac eich bod yn gwybod enwau a swyddogaethau'r tracea, broncws, bronciolynnau ac alfeoli  • Daw yr ocsigen o'r aer rydym yn ei anadlu. Mae'n teithio ar hyd y tracea, i fewn i'r bronci sy'n rhannu'n diwbiau llai, y bronciolynnau. Ar ddiwedd pob bronciolyn y mae setiau o godennau aer (alfeoli), sydd â phibellau gwaed drostynt i gyd. Mae'r ocsigen yn tryledu i'r gwaed yma, a charbon deuocsid yn tryledu o'r gwaed. Dim ond 30% o'r aer yn yr ysgyfaint sy'n cyfnewid
CA2 Bioleg

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy