BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA3 Bioleg
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Celloedd yn byw
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn

Er mwyn deall yr uned Celloedd yn byw, mae angen cofio:

Mae celloedd anifeiliol yn cynnwys:

celloedd yn byw


Tra bod celloedd planhigol yn cynnwys:

celloedd yn byw


Mae swyddogaeth arbennig gan bob rhan o'r gell, sef:

Cnewyllyn - Mae'r cnewyllyn yn cynnwys gwybodaeth enetig y gell ac yn rheoli gweithgareddau'r gell.

Cellbilen - Y gellbilen sy'n rheoli symudiad cemegau i mewn ac allan o'r gell.

Cytoplasm - Hylif dyfrllyd, debyg i jeli, yw'r cytoplasm lle mae prif adweithiau cemegol y gell yn digwydd.

Cellfur - Mae'r cellfur mewn celloedd planhigyn wedi'i wneud o gellwlos. Mae'r cellfur yn anhyblyg ac yn cynnal y gell. Nid oes gan gelloedd anifeiliaid gellfuriau.

Cloroplastau - Cydrannau crwn mewn cell planhigyn yw cloroplastau sy'n cynnwys y pigment gwyrdd cloroffyl sydd ei angen ar gyfer y broses ffotosynthesis.

Cofiwch:
Mae cloroplastau a chellfuriau gan lawer o gelloedd planhigol. Nid oes cellfuriau na chloroplastau gan gelloedd anifeiliol.

Mae systemau gan organebau, sy'n cynnwys nifer o organau yn gweithio gyda'i gilydd. Y systemau organol yma sy'n cynnal y prosesau bywyd, sef maethiad, resbiradaeth, symud, sensitifedd, tyfu, atgenhedlu ac ysgarthu. (cofiwch Mrs. Stay)

  Maethiad
  resbiradaeth
  symud
  Sensitifedd
  tyfu
  atgenhedlu
  ysgarthu

CA2 Bioleg

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy