CA2 Prosesau Ffisegol - Goleuni

Ffynonellau a phethau sy'n adlewyrchu goleuni
 • Mae ffynhonnell yn gwneud ei goleuni ei hun.

 • Mae goleuni'n dod o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys yr Haul. Gallwn gymharu disgleirdeb goleuadau.

 • Mae'r Haul a sêr eraill, metel poeth iawn a thanau yn ffynonellau goleuni.

 • Dydy'r Lleuad ddim yn ffynhonnell oleuni. Mae'n adlewyrchu goleuni o'r Haul.

 • Dydy'r planedau ddim yn cynhyrchu eu goleuni eu hunain. Maen nhw'n adlewyrchu goleuni o'r Haul.
goleuni


 • Mae'r rhan fwyaf o'r goleuni sy'n syrthio ar arwynebau sgleiniog a drychau yn cael ei adlewyrchu.

 • Wrth yrru gyda'r nos mae 'llygaid cathod' ar y ffordd yn adlewyrchu goleuni o briflampau'r car.

 • Fydd adlewyrchydd goleuni, fel drych, ddim i'w weld mewn ystafell cwbl dywyll.

 • Rydyn ni'n gweld gwrthrychau oherwydd bod y goleuni sy'n syrthio arnyn nhw yn cael ei adlewyrchu.
Gweld ffynhonnell oleuni
 • Mae goleuni'n teithio oddi wrth ffynhonnell.

 • Rydyn ni'n gweld ffynhonnell oleuni pan fydd golau o'r ffynhonnell yn mynd i mewn i'n llygaid.

 • Perygl! Peidiwch byth ag edrych yn uniongyrchol ar yr Haul. Bydd yr holl oleuni sy'n teithio oddi wrtho yn niweidio eich llygaid yn gyflym iawn.


 • goleuni

 • Mae pryfed tân a magïod y golau yn gwneud eu goleuni eu hunain i ddenu cymar.
Cysgodion
 • Mae goleuni yn gallu teithio drwy rai deunyddiau tryloyw fel y gallwch weld ffynhonnell y goleuni yn glir.

 • Mae goleuni yn gallu teithio drwy rai deunyddiau tryleu, ond fydd ffynhonnell y goleuni ddim i'w gweld yn glir.

 • Dydy goleuni ddim yn gallu teithio drwy ddeunyddiau didraidd. Mae'r goleuni yn cael ei rwystro.
goleuni

 • Mae cysgod yn cael ei ffurfio pan fydd goleuni yn cael ei rwystro.

 • Wrth symud y gwrthrych yn nes at y ffynhonnell oleuni, bydd y cysgod yn mynd yn fwy.