CA2 Prosesau Ffisegol - Trydan

Symbolau Trydan
  • Rydyn ni'n gallu tynnu llun o gylchedau trydan gan ddefnyddio symbolau. Dyma'r symbolau ar gyfer batri, gwifrau, bylbiau, swnwyr, moduron a switshis fel symbolau trydan:
trydan


Amrywio'r Cerrynt
  • Y mwyaf o fylbiau sydd mewn cylched, y gwannaf fydd y bylbiau.

  • Y mwyaf o swnwyr a moduron sydd mewn cylched drydan, y tawelaf fydd y swnwyr a'r arafaf fydd y moduron.
trydan 1 batri + 1 bwlb. Mae golau'r bwlb yn llachar.
trydan 1 batri + 2 fwlb. Mae golau'r bylbiau yn wannach.


trydan
1 batri + 3 bwlb. Mae golau'r bylbiau yn wannach fyth - prin eu bod yn goleuo.


trydan 1 batri + 1 swnyn. Mae'r swnyn yn swnllyd iawn.


trydan
1 batri + 2 swnyn. Mae'r swnwyr yn llai swnllyd.


trydan 1 batri + 1 modur. Mae'r modur yn symud yn gyflym.


trydan 1 batri + 2 fodur. Mae'r modur yn symud yn arafach.

Switshis
  • Pan mae'r switsh ar agor (i ffwrdd) mae'n torri'r gylched drwy wneud bwlch.

  • Pan mae'r switsh ar gau (arnodd) mae'n dod â'r gylched ynghyd, ac yn ei gwneud yn gyflawn.

  • Pan mae'r switsh ar agor nid oes cerrynt trydan a does dim dyfais drydan yn gweithio.