BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Prosesau Ffisegol
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Goleuni
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn
Ffynonellau a phethau sy'n adlewyrchu goleuni
 • Mae ffynhonnell yn gwneud ei goleuni ei hun.

 • Mae goleuni'n dod o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys yr Haul. Gallwn gymharu disgleirdeb goleuadau.

 • Mae'r Haul a sêr eraill, metel poeth iawn a thanau yn ffynonellau goleuni.

 • Dydy'r Lleuad ddim yn ffynhonnell oleuni. Mae'n adlewyrchu goleuni o'r Haul.

 • Dydy'r planedau ddim yn cynhyrchu eu goleuni eu hunain. Maen nhw'n adlewyrchu goleuni o'r Haul.
goleuni


 • Mae'r rhan fwyaf o'r goleuni sy'n syrthio ar arwynebau sgleiniog a drychau yn cael ei adlewyrchu.

 • Wrth yrru gyda'r nos mae 'llygaid cathod' ar y ffordd yn adlewyrchu goleuni o briflampau'r car.

 • Fydd adlewyrchydd goleuni, fel drych, ddim i'w weld mewn ystafell cwbl dywyll.

 • Rydyn ni'n gweld gwrthrychau oherwydd bod y goleuni sy'n syrthio arnyn nhw yn cael ei adlewyrchu.
Gweld ffynhonnell oleuni
 • Mae goleuni'n teithio oddi wrth ffynhonnell.

 • Rydyn ni'n gweld ffynhonnell oleuni pan fydd golau o'r ffynhonnell yn mynd i mewn i'n llygaid.

 • Perygl! Peidiwch byth ag edrych yn uniongyrchol ar yr Haul. Bydd yr holl oleuni sy'n teithio oddi wrtho yn niweidio eich llygaid yn gyflym iawn.


 • goleuni

 • Mae pryfed tân a magïod y golau yn gwneud eu goleuni eu hunain i ddenu cymar.
Cysgodion
 • Mae goleuni yn gallu teithio drwy rai deunyddiau tryloyw fel y gallwch weld ffynhonnell y goleuni yn glir.

 • Mae goleuni yn gallu teithio drwy rai deunyddiau tryleu, ond fydd ffynhonnell y goleuni ddim i'w gweld yn glir.

 • Dydy goleuni ddim yn gallu teithio drwy ddeunyddiau didraidd. Mae'r goleuni yn cael ei rwystro.
goleuni

 • Mae cysgod yn cael ei ffurfio pan fydd goleuni yn cael ei rwystro.

 • Wrth symud y gwrthrych yn nes at y ffynhonnell oleuni, bydd y cysgod yn mynd yn fwy.

Clip Fideo
Sut ydym yn gweld?
Hyd: 02:42
CA2 Prosesau Ffisegol

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy