BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Prosesau Ffisegol
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Grymoedd - Magnetedd
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn
Magnetedd
  • Bydd magnet yn tynnu rhai metelau tuag ato'i hun.

  • Dydy'r rhan fwyaf o fetelau yn cael eu hatynnu (ddim yn cael eu tynnu) tuag at fagnetau.

  • Haearn, nicel a chobalt ydy'r metelau sy'n cael eu hatynnu tuag at fagnetau. Gelwir y metelau hyn yn fagnetig.

  • Mae dur yn gymysgedd o fetelau. Mae dur yn fagnetig am ei fod yn cynnwys haearn.
grymoedd
  • Mae gan bob magnet ddau begwn.  • Bydd dau fagnet gyda phegynau annhebyg sy'n wynebu yn atynnu (tynnu tuag at) ei gilydd.  • Bydd dau fagnet gyda phegynau tebyg sy'n wynebu yn gwrthyrru (gwthio oddi wrth) ei gilydd.  • Gellir mesur tyniad magnet gyda mesurydd newton.

CA2 Prosesau Ffisegol

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy