BBC HomeExplore the BBC

MAWRTH
22ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Prosesau Ffisegol
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Grymoedd - Magnetedd
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn
Magnetedd
  • Bydd magnet yn tynnu rhai metelau tuag ato'i hun.

  • Dydy'r rhan fwyaf o fetelau yn cael eu hatynnu (ddim yn cael eu tynnu) tuag at fagnetau.

  • Haearn, nicel a chobalt ydy'r metelau sy'n cael eu hatynnu tuag at fagnetau. Gelwir y metelau hyn yn fagnetig.

  • Mae dur yn gymysgedd o fetelau. Mae dur yn fagnetig am ei fod yn cynnwys haearn.
grymoedd
  • Mae gan bob magnet ddau begwn.  • Bydd dau fagnet gyda phegynau annhebyg sy'n wynebu yn atynnu (tynnu tuag at) ei gilydd.  • Bydd dau fagnet gyda phegynau tebyg sy'n wynebu yn gwrthyrru (gwthio oddi wrth) ei gilydd.  • Gellir mesur tyniad magnet gyda mesurydd newton.

CA2 Prosesau Ffisegol

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy